Kalendarium

  • calendar 2024 28 sierpień
    Raport

    Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku

  • calendar 2024 08 listopad
    Raport

    Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku

Napisz do nas

Tomasz Jankowski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Anna Koch

Kierownik projektu ESG

Jakub Zabost

Specjalista ds. relacji inwestorskich