Środowisko

Wyznaczamy ambitne cele
z długoterminową perspektywą

Wierzymy, że nasze działania mają wpływ nie tylko na obecny stan środowiska, ale także na przyszłe pokolenia. Chcemy przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonej i ekologicznej gospodarki.

2,3 mln ton

Niża emisja CO2

Planujemy uniknięcie emisji do roku 2030 nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.

40%

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Celujemy w redukcję emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40% do 2030 roku, w stosunku do roku 2021.

35% energii z OZE

Zmiana miksu energetycznego Grupy – ok. 35% wykorzystywanej energii ma do końca 2024 pochodzić z OZE.

70% przychodów niezależne od górnictwa węgla energetycznego

Zmiana struktury przychodów – do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.

Relacje oparte o zrównoważony rozwój

Do końca 2025 relacje z 70% istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Grenevia SA raportuje wskaźniki niefinansowe w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative (GRI Standards) oraz wytyczne i dobre praktyki rynkowe w zakresie raportowania zintegrowanego. Wskaźniki środowiskowe za poszczególne okresy sprawozdawcze dostępne są w dokumentach do pobrania.