Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd

Odpowiada za strategię i rozwój Grenevia SA

W zarządzie tej spółki, która nosiła wcześniej nazwę FAMUR SA, zasiada od października 2014 roku. Mirosław Bendzera jest związany ze spółkami głównego akcjonariusza, firmy TDJ, od 2009 roku. Pełnił funkcje prezesa zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem SA, Pioma-Odlewnia sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej SA. Poprzednio związany m.in. z Ponar Wadowice SA, Ponar Silesia SA oraz Toyota Motor Poland Co. Ltd.

Mirosław Bendzera
prezes zarządu Grenevia SA

Koordynuje finanse i księgowość Grenevia SA

Od 1998 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z TDJ. Jest członkiem Zarządu FAMUR SA (obecnie Grenevia SA) od 2002 roku, tj. od początku tworzenia Grupy. Odpowiada m.in. za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i pozyskiwanie finansowania.

Beata Zawiszowska
wiceprezes zarządu Grenevia SA

Zarządza sprzedażą krajową i eksportową w segmencie FAMUR

W zarządzie Grenevia SA zasiada od stycznia 2016 r. Wcześniej pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. , a w latach 2003-2008 był związany z firmą ELGÓR + HANSEN Sp. z o.o., gdzie pracował w Biurze Doradców Zarządu. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im gen. Ziętka w Katowicach.

Dawid Gruszczyk
wiceprezes zarządu ds. sprzedaży - segment FAMUR

Odpowiada za zarządzanie operacyjne w segmencie FAMUR

Jest wiceprezesem Grenevia SA od 2018 roku. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje nadzorcze i był członkiem zarządów wielu spółek związanych z TDJ, m.in. w Grupie Zamet oraz i FMG Pioma SA. W latach 2003-2010 piastował stanowisko prezesa i wiceprezesa zarządu FAMUR SA (obecnie Grenevia) oraz prezesa FAZOS SA. Był również związany z Kompanią Węglową SA jako członek Rady Nadzorczej, a następnie wiceprezes zarządu. Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze programu MBA, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytetem Minnesota (USA).

Tomasz Jakubowski
wiceprezes zarządu ds. operacyjnych underground - segment FAMUR

Rada Nadzorcza

Tomasz Domogała

przewodniczący rady nadzorczej

Czesław Kisiel

wiceprzewodniczący rady nadzorczej

Jacek Leonkiewicz

członek rady nadzorczej

Adam Toborek

członek rady nadzorczej

Robert Rogowski

członek rady nadzorczej

Dorota Wyjadłowska

niezależny członek rady nadzorczej

Tomasz Kruk

niezależny członek rady nadzorczej