Podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat w milionach PLN
2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.
Przychody ze sprzedaży2 2172 1651 1391 0181 296
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 300289239123257
EBITDA491471416303406
Zysk (strata) netto22024919025120
Bilans w milionach PLN
2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.
Suma bilansowa2 9582 9752 4923 2203 670
Aktywa trwałe1 158936774599788
Aktywa obrotowe1 8002 0391 7182 6212 882
Kapitał własny1 5871 5111 6821 8812 095
Zobowiązania1 3531 4648101 3391 575
Dług Netto357220-420-423127
Rachunek przepływów pieniężnych w milionach PLN
2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej215504640205-8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-138-15-105-139-462
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-460-180-23636287
Przepływy pieniężne netto, razem-383309299428-383

Napisz do nas

Tomasz Jankowski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Anna Koch

Kierownik projektu ESG

Jakub Zabost

Specjalista ds. relacji inwestorskich