Podstawowe dane finansowe

Skonsolidowane dane finansowe

Rachunek zysków i strat w milionach PLN
2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.
Przychody ze sprzedaży2 1651 1391 0181 2961 644
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 289239123257216
EBITDA471416303406414
Zysk (strata) netto24919025120144
Bilans w milionach PLN
2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.
Suma bilansowa2 9752 4923 2203 6703 789
Aktywa trwałe9367745997881 587
Aktywa obrotowe2 0391 7182 6212 8822 202
Kapitał własny1 5111 6821 8812 0952 193
Zobowiązania1 4648101 3391 5751 596
Dług Netto220-420-423127372
Rachunek przepływów pieniężnych w milionach PLN
2019 r.2020 r.2021 r.2022 r.2023 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej504640205-8622
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15-105-139-462-682
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-180-23636287-266
Przepływy pieniężne netto, razem309299428-383-326

Napisz do nas

Tomasz Jankowski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Anna Koch

Kierownik projektu ESG

Jakub Zabost

Specjalista ds. relacji inwestorskich