Raporty i publikacje

 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006

Brak elementów do wyświetlenia

Prezentacja Grupy GRENEVIA Podsumowanie 1 kwartału 2023 r.
link arrow pdf
2023.05.29 12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2023 r.
link arrow pdf
2023.05.29 11/2023 Zmiany w Zarządzie Grenevia S.A.
link arrow pdf
2023.05.16 10/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
Prezentacja Grupy GRENEVIA Podsumowanie 4 kwartału 2022 r.
link arrow pdf
2023.04.24 09/2023 Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2022
link arrow pdf
Jednostkowy raport Grenevia za rok 2022
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport Grupy Grenevia za rok 2022
link arrow Czytaj
2023.04.03 08/2023 Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
link arrow pdf
2023.04.03 07/2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
link arrow pdf
2023.03.07 06/2023 Zmiana adresu siedziby Emitenta
link arrow pdf
Nowe Kierunki Strategiczne Grupy FAMUR
link arrow Czytaj
Grupa FAMUR – podsumowanie 2016 r. (wersja angielska)
link arrow pdf
Grupa FAMUR – podsumowanie 2017
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 3Q 2017 (PL)
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 1H 2017 (PL)
link arrow pdf
FAMUR Group – fact sheet IQ 2017
link arrow pdf
GRUPA FAMUR – Podsumowanie 3 kwartałów 2018
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 1Q 2018 (PL)
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR – Podsumowanie 1 kwartału 2018 r. (wersja polska)
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR – podsumowanie I półrocza 2018 roku
link arrow pdf
GRUPA FAMUR – plan reorganizacji Surface i wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Famur za 2019
link arrow pdf
GRUPA FAMUR podsumowanie 3 kwartałów 2019
link arrow pdf
GRUPA FAMUR podsumowanie 1 półrocza 2019 r
link arrow pdf
Grupa FAMUR podsumowanie 3 kwartałów 2020
link arrow pdf
Grupa FAMUR – Podsumowanie 1 półrocza 2020
link arrow pdf
FAMUR – Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie czerwiec 2020
link arrow pdf
Grupa FAMUR podsumowanie 1 kwartału 2020
link arrow pdf
Podsumowanie 3 kwartału i 9 miesięcy 2021 r.
link arrow pdf
Podsumowanie 2 kwartału oraz 1 półrocza 2021 r.
link arrow pdf
RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow pdf
Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czerwiec 2021r.
link arrow pdf
Wyniki 1Q2021 oraz nowe kierunki strategiczne
link arrow pdf
Podsumowanie 4 kwartału oraz roku 2020
link arrow pdf
Podsumowanie 3 kwartału i 9 miesięcy 2022r. oraz podsumowanie realizacji strategii Grupy FAMUR
link arrow pdf
Podsumowanie 2 kwartału oraz 1 półrocza 2022r.
link arrow pdf
FAMUR – Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie czerwiec
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 1 kwartału 2022 r.
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 4 kwartału 2021 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2006 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2006 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2006
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2006
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2006
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2006 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2007 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2007 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2007 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2007
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2007
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2007
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2007 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2008 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport Kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2008 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport Kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2008 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2008
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2008
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2008
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport Kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2008 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2009 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2009 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2009
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2009
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2009
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2009 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2010 r.
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2010 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2010
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2010
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2010
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2010 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2011 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2011 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR SA ZA ROK 2011
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2011
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2011
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2011 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2012 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2012 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2012
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2012
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2012
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2012 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2013 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2013 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2013
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A ZA ROK 2013
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2013
link arrow Czytaj
2014.01.03 Raporty bieżące 1/2014
link arrow pdf
2014.01.03 Raporty bieżące 2/2014
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2013 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2014r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2014 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2014
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2014
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2014
link arrow Czytaj
2015.02.06 Raporty bieżące 3/2015
link arrow pdf
2015.01.08 Raporty bieżące 1/2015
link arrow pdf
2015.01.20 Raporty bieżące 2/2015
link arrow pdf
2015.02.17 Raporty bieżące 4/2015
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2015 r.
link arrow pdf
2015.02.26 Raporty bieżące 5/2015
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2014 r.
link arrow pdf
2015.03.09 Raporty bieżące 6/2015
link arrow pdf
2015.03.09 Raporty bieżące 7/2015
link arrow pdf
2015.03.16 Raporty bieżące 8/2015
link arrow pdf
2015.03.16 Raporty bieżące 8/2015K
link arrow pdf
2015.03.17 Raporty bieżące 9/2015
link arrow pdf
2015.03.17 Raporty bieżące 10/2015
link arrow pdf
2015.04.01 Raporty bieżące 11/2015
link arrow pdf
2015.04.09 Raporty bieżące 12/2015
link arrow pdf
2015.04.09 Raporty bieżące 13/2015
link arrow pdf
2015.04.17 Raporty bieżące 14/2015
link arrow pdf
2015.04.23 Raporty bieżące 15/2015
link arrow pdf
2015.04.23 Raporty bieżące 16/2015
link arrow pdf
2015.04.27 Raporty bieżące 17/2015
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 18/2015
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 19/2015
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 20/2015
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2015 r.
link arrow pdf
2015.05.22 Raporty bieżące 21/2015
link arrow pdf
2015.05.22 Raporty bieżące 22/2015
link arrow pdf
2015.06.01 Raporty bieżące 23/2015
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 24/2015
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 25/2015
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 26/2015
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 27/2015
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 28/2015
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 29/2015
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 30/2015
link arrow pdf
2015.06.19 Raporty bieżące 31/2015
link arrow pdf
2015.06.29 Raporty bieżące 32/2015
link arrow pdf
2015.06.30 Raporty bieżące 33/2015
link arrow pdf
2015.07.01 Raporty bieżące 34/2015
link arrow pdf
2015.07.20 Raporty bieżące 35/2015
link arrow pdf
2015.07.31 Raporty bieżące 36/2015
link arrow pdf
2015.08.25 Raporty bieżące 38/2015
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 39/2015
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 40/2015
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 41/2015
link arrow pdf
2015.09.07 Raporty bieżące 42/2015
link arrow pdf
2015.09.16 Raporty bieżące 43/2015
link arrow pdf
2015.09.28 Raporty bieżące 44/2015
link arrow pdf
2015.09.29 Raporty bieżące 45/2015
link arrow pdf
2015.10.30 Raporty bieżące 46/2015
link arrow pdf
2015.10.30 Raporty bieżące 47/2015
link arrow pdf
2015.11.02 Raporty bieżące 48/2015
link arrow pdf
2015.11.02 Raporty bieżące 49/2015
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2015 r.
link arrow pdf
2015.11.09 Raporty bieżące 50/2015
link arrow pdf
2015.11.30 Raporty bieżące 51/2015
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2015
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2015
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2015
link arrow Czytaj
2015.12.17 Raporty bieżące 52/2015
link arrow pdf
2015.12.18 Raporty bieżące 53/2015
link arrow pdf
2015.12.22 Raporty bieżące 54/2015
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 55/2015
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 56/2015
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 57/2015
link arrow pdf
2016.01.12 Raporty bieżące 1/2016
link arrow pdf
2016.01.12 Raporty bieżące 2/2016
link arrow pdf
2016.01.13 Raporty bieżące 3/2016
link arrow pdf
2016.01.15 Raporty bieżące 4/2016
link arrow pdf
2016.01.25 Raporty bieżące 5/2016
link arrow pdf
2016.01.27 Raporty bieżące 6/2016
link arrow pdf
2016.01.29 Raporty bieżące 7/2016
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 8/2016
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 9/2016
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 10/2016
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za IV kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2016.02.22 Raporty bieżące 11/2016
link arrow pdf
2016.03.01 Raporty bieżące 12/2016
link arrow pdf
2016.03.07 Raporty bieżące 13/2016
link arrow pdf
2016.03.07 Raporty bieżące 14/2016
link arrow pdf
2016.03.15 Raporty bieżące 15/2016
link arrow pdf
2016.03.17 Raporty bieżące 16/2016
link arrow pdf
2016.04.01 Raporty bieżące 17/2016
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 18/2016
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 19/2016
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 20/2016
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 21/2016
link arrow pdf
2016.05.05 Raporty bieżące 22/2016
link arrow pdf
2016.05.13 Raporty bieżące 23/2016
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2016.05.20 Raporty bieżące 24/2016
link arrow pdf
2016.05.20 Raporty bieżące 25/2016
link arrow pdf
2016.05.23 Raporty bieżące 26/2016
link arrow pdf
2016.05.25 Raporty bieżące 27/2016
link arrow pdf
2016.05.25 Raporty bieżące 28/2016
link arrow pdf
2016.06.16 Raporty bieżące 29/2016
link arrow pdf
2016.06.16 Raporty bieżące 30/2016
link arrow pdf
2016.06.17 Raporty bieżące 31/2016
link arrow pdf
2016.06.21 31/2016K
link arrow pdf
2016.06.21 Raporty bieżące 32/2016
link arrow pdf
2016.06.21 Raporty bieżące 33/2016
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 34/2016
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 35/2016
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 36/2016
link arrow pdf
2016.06.28 Raporty bieżące 37/2016
link arrow pdf
2016.07.04 Raporty bieżące 38/2016
link arrow pdf
2016.07.28 Raporty bieżące 39/2016
link arrow pdf
2016.08.02 Raporty bieżące 40/2016
link arrow pdf
2016.08.05 Raporty bieżące 41/2016
link arrow pdf
2016.08.09 Raporty bieżące 42/2016
link arrow pdf
2016.08.30 Raporty bieżące 43/2016
link arrow pdf
2016.09.16 Raporty bieżące 44/2016
link arrow pdf
2016.09.20 Raporty bieżące 45/2016
link arrow pdf
2016.10.05 Raporty bieżące 46/2016
link arrow pdf
2016.11.04 Raporty bieżące 47/2016
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za III kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2016.11.18 Raporty bieżące 48/2016
link arrow pdf
2016.11.21 Raporty bieżące 49/2016
link arrow pdf
2016.12.02 Raporty bieżące 50/2016
link arrow pdf
2016.12.02 Raporty bieżące 51/2016
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2016
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA 2016 R.
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
link arrow Czytaj
2016.12.22 Raporty bieżące 52/2016
link arrow pdf
2017.01.12 Raporty bieżące 1/2017
link arrow pdf
2017.01.26 Raporty bieżące 2/2017
link arrow pdf
2017.02.09 Raporty bieżące 3/2017
link arrow pdf
2017.02.13 Raporty bieżące 4/2017
link arrow pdf
2017.02.15 Raporty bieżące 5/2017
link arrow pdf
2017.02.16 Raporty bieżące 6/2017
link arrow pdf
2017.03.02 Raporty bieżące 7/2017
link arrow pdf
2017.03.09 Raporty bieżące 8/2017
link arrow pdf
2017.03.24 Raporty bieżące 10/2017
link arrow pdf
2017.03.24 Raporty bieżące 9/2017
link arrow pdf
2017.04.04 Raporty bieżące 11/2017
link arrow pdf
2017.04.13 Raporty bieżące 12/2017
link arrow pdf
2017.04.19 Raporty bieżące 13/2017
link arrow pdf
2017.04.28 Raporty bieżące 16/2017
link arrow pdf
2017.04.28 Raporty bieżące 17/2017
link arrow pdf
2017.05.05 Raporty bieżące 18/2017
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 19/2017
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 21/2017
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 20/2017
link arrow pdf
2017.05.15 Raporty bieżące 22/2017
link arrow pdf
2017.04.25 Raporty bieżące 15/2017
link arrow pdf
2017.05.30 Raporty bieżące 23/2017
link arrow pdf
2017.05.30 Raporty bieżące 24/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 25/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 26/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 27/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 28/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 29/2017
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 30/2017
link arrow pdf
2017.06.06 Raporty bieżące 31/2017
link arrow pdf
2017.06.06 Raporty bieżące 32/2017
link arrow pdf
2017.06.08 Raporty bieżące 33/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 34/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 35/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 37/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 36/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 39/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 39/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 38/2017
link arrow pdf
2017.06.13 36/2017k
link arrow pdf
2017.06.14 Raporty bieżące 40/2017
link arrow pdf
2017.06.19 Raporty bieżące 41/2017
link arrow pdf
2017.06.22 Raporty bieżące 42/2017
link arrow pdf
2017.06.26 Raporty bieżące 43/2017
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 44/2017
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 45/2017
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 46/2017
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 47/2017
link arrow pdf
2017.06.29 Raporty bieżące 48/2017
link arrow pdf
2017.07.20 Raporty bieżące 49/2017
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 50/2017
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 51/2017
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 52/2017
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 53/2017
link arrow pdf
2017.07.01 Raporty bieżące 54/2017
link arrow pdf
2017.07.25 52/2017 K
link arrow pdf
2017.07.25 Raporty bieżące 55/2017
link arrow pdf
2017.07.25 Raporty bieżące 56/2017
link arrow pdf
2017.07.28 Raporty bieżące 57/2017
link arrow pdf
2017.08.07 Raporty bieżące 58/2017
link arrow pdf
2017.08.28 Raporty bieżące 59/2017
link arrow pdf
2017.08.29 Raporty bieżące 60/2017
link arrow pdf
2017.08.31 Raporty bieżące 61/2017
link arrow pdf
2017.09.20 Raporty bieżące 63/2017
link arrow pdf
2017.09.20 Raporty bieżące 62/2017
link arrow pdf
2017.09.25 Raporty bieżące 64/2017
link arrow pdf
2017.10.02 Raporty bieżące 66/2017
link arrow pdf
2017.10.06 Raporty bieżące 67/2017
link arrow pdf
2017.10.12 Raporty bieżące 68/2017
link arrow pdf
2017.10.12 64/2017 K
link arrow pdf
2017.10.16 Raporty bieżące 69/2017
link arrow pdf
2017.10.17 Raporty bieżące 70/2017
link arrow pdf
2017.10.17 Raporty bieżące 71/2017
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 72/2017
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 73/2017
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 74/2017
link arrow pdf
2017.11.07 Raporty bieżące 75/2017
link arrow pdf
2017.11.15 Raporty bieżące 76/2017
link arrow pdf
2017.11.21 Raporty bieżące 77/2017
link arrow pdf
2017.11.23 73k/2017
link arrow pdf
2017.11.29 Raporty bieżące 78/2017
link arrow pdf
2017.09.29 Raporty bieżące 65/2017
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za III kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2017.11.30 Raporty bieżące 79/2017
link arrow pdf
2017.11.30 Raporty bieżące 80/2017
link arrow pdf
2017.12.01 Raporty bieżące 81/2017
link arrow pdf
2017.12.06 Raporty bieżące 82/2017
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2017
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA. ZA ROK 2017
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
link arrow Czytaj
2017.12.15 Raporty bieżące 83/2017
link arrow pdf
2017.01.26 Raporty bieżące 84/2017
link arrow pdf
2017.12.20 Raporty bieżące 85/2017
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 86/2017
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 87/2017
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 88/2017
link arrow pdf
2017.12.28 Raporty bieżące 89/2017
link arrow pdf
2018.01.03 Raporty bieżące 1/2018
link arrow pdf
2018.01.18 Raporty bieżące 2/2018
link arrow pdf
2018.01.25 Raporty bieżące 3/2018
link arrow pdf
2018.01.30 Raporty bieżące 4/2018
link arrow pdf
2018.02.01 Raporty bieżące 5/2018
link arrow pdf
2018.02.08 Raporty bieżące 6/2018
link arrow pdf
2018.02.12 Raporty bieżące 7/2018
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 8/2018
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 9/2018
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 10/2018
link arrow pdf
2018.02.19 Raporty bieżące 11/2018
link arrow pdf
2018.02.21 Raporty bieżące 12/2018
link arrow pdf
2018.02.23 Raporty bieżące 13/2018
link arrow pdf
2018.02.23 Raporty bieżące 14/2018
link arrow pdf
2018.02.27 Raporty bieżące 15/2018
link arrow pdf
2018.02.27 Raporty bieżące 16/2018
link arrow pdf
2018.02.28 Raporty bieżące 17/2018
link arrow pdf
2018.02.28 Raporty bieżące 18/2018
link arrow pdf
2018.03.01 Raporty bieżące 19/2018
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2018.03.07 Raporty bieżące 20/2018
link arrow pdf
2018.03.08 Raporty bieżące 21/2018
link arrow pdf
2018.04.03 Raporty bieżące 22/2018
link arrow pdf
2018.04.13 Raporty bieżące 23/2018
link arrow pdf
2018.04.13 Raporty bieżące 24/2018
link arrow pdf
2018.04.13 24K/2018
link arrow pdf
2018.05.08 Raporty bieżące 25/2018
link arrow pdf
2018.05.09 Raporty bieżące 26/2018
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 27/2018
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 28/2018
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 29/2018
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 30/2018
link arrow pdf
2018.05.16 Raporty bieżące 31/2018
link arrow pdf
2018.05.16 Raporty bieżące 32/2018
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2018 r.
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 33/2018
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 34/2018
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 35/2018
link arrow pdf
2018.06.07 Raporty bieżące 36/2018
link arrow pdf
2018.06.28 Raporty bieżące 37/2018
link arrow pdf
2018.06.29 Raporty bieżące 38/2018
link arrow pdf
2018.06.29 Raporty bieżące 39/2018
link arrow pdf
2018.07.03 Raporty bieżące 40/2018
link arrow pdf
2018.07.16 Raporty bieżące 41/2018
link arrow pdf
2018.07.16 Raporty bieżące 42/2018
link arrow pdf
2018.07.17 Raporty bieżące 43/2018
link arrow pdf
2018.07.18 Raporty bieżące 44/2018
link arrow pdf
2018.07.31 Raporty bieżące 45/2018
link arrow pdf
2018.08.28 Raporty bieżące 46/2018
link arrow pdf
2018.08.30 Raporty bieżące 47/2018
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 48/2018
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 49/2018
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 50/2018
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 51/2018
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 52/2018
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 53/2018
link arrow pdf
2018.10.03 Raporty bieżące 54/2018
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 55/2018
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 56/2018
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 57/2018
link arrow pdf
2018.10.12 Raporty bieżące 58/2018
link arrow pdf
2018.10.18 Raporty bieżące 59/2018
link arrow pdf
2018.10.31 Raporty bieżące 60/2018
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2018 r.
link arrow pdf
2018.11.07 Raporty bieżące 61/2018
link arrow pdf
2018.11.16 Raporty bieżące 62/2018
link arrow pdf
2018.11.30 Raporty bieżące 63/2018
link arrow pdf
2018.12.03 Raporty bieżące 64/2018
link arrow pdf
2018.12.03 Raporty bieżące 65/2018
link arrow pdf
2018.12.04 Raporty bieżące 66/2018
link arrow pdf
2018.12.06 Raporty bieżące 67/2018
link arrow pdf
2018.12.07 Raporty bieżące 68/2018
link arrow pdf
2018.12.13 Raporty bieżące 69/2018
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2018
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA. ZA ROK 2018
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2018R.
link arrow Czytaj
2018.12.14 Raporty bieżące 70/2018
link arrow pdf
2018.12.17 Raporty bieżące 71/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 72/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 73/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 74/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 75/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 76/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 77/2018
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 78/2018
link arrow pdf
2019.01.08 Raporty bieżące 1/2019
link arrow pdf
2019.01.09 Raporty bieżące 2/2019
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 3/2019
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 4/2019
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 5/2019
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 6/2019
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 4K/2019
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 5K/2019
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 6K/2019
link arrow pdf
2019.01.28 Raporty bieżące 7/2019
link arrow pdf
2019.02.01 Raporty bieżące 8/2019
link arrow pdf
2019.02.01 Raporty bieżące 9/2019
link arrow pdf
2019.02.07 Raporty bieżące 10/2019
link arrow pdf
2019.02.26 Raporty bieżące 12/2019
link arrow pdf
2019.02.26 Raporty bieżące 11/2019
link arrow pdf
2019.03.06 Raporty bieżące 13/2019
link arrow pdf
2019.03.11 Raporty bieżące 14/2019
link arrow pdf
2019.03.15 Raporty bieżące 16/2019
link arrow pdf
2019.03.15 15K/2019
link arrow pdf
2019.03.15 15K/2019
link arrow pdf
2019.03.18 15K/2019
link arrow pdf
2019.04.08 Raporty bieżące 16/2019
link arrow pdf
2019.04.08 16K/2019
link arrow pdf
2019.04.08 Raporty bieżące 18/2019
link arrow pdf
2019.04.14 Raporty bieżące 19/2019
link arrow pdf
2019.05.08 Raporty bieżące 20/2019
link arrow pdf
2019.05.09 Raporty bieżące 21/2019
link arrow pdf
2019.05.10 Raporty bieżące 22/2019
link arrow pdf
2019.05.14 Raporty bieżące 23/2019
link arrow pdf
2019.05.17 Raporty bieżące 24/2019
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 25/2019
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 26/2019
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 27/2019
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 28/2019
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 29/2019
link arrow pdf
2019.05.21 Raporty bieżące 30/2019
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2019 r.
link arrow pdf
2019.05.30 Raporty bieżące 31/2019
link arrow pdf
2019.05.31 Raporty bieżące 32/2019
link arrow pdf
2019.06.11 Raporty bieżące 33/2019
link arrow pdf
2019.06.12 Raporty bieżące 34/2019
link arrow pdf
2019.06.13 Raporty bieżące 35/2019
link arrow pdf
2019.06.14 Raporty bieżące 36/2019
link arrow pdf
2019.06.14 Raporty bieżące 37/2019
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 38/2019
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 39/2019
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 40/2019
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 41/2019
link arrow pdf
2019.06.19 Raporty bieżące 42/2019
link arrow pdf
2019.06.27 Raporty bieżące 43/2019
link arrow pdf
2019.06.27 Raporty bieżące 44/2019
link arrow pdf
2019.07.03 Raporty bieżące 45/2019
link arrow pdf
2019.07.31 Raporty bieżące 46/2019
link arrow pdf
2019.08.05 Raporty bieżące 47/2019
link arrow pdf
2019.08.14 Raporty bieżące 48/2019
link arrow pdf
2019.08.28 Raporty bieżące 49/2019
link arrow pdf
2019.08.28 Raporty bieżące 50/2019
link arrow pdf
2019.09.04 Raporty bieżące 51/2019
link arrow pdf
2019.09.20 Raporty bieżące 52/2019
link arrow pdf
2019.10.03 Raporty bieżące 53/2019
link arrow pdf
2019.10.30 Raporty bieżące 54/2019
link arrow pdf
2019.11.07 Raporty bieżące 55/2019
link arrow pdf
2019.11.08 Raporty bieżące 56/2019
link arrow pdf
2019.11.12 Raporty bieżące 57/2019
link arrow pdf
2019.11.15 Raporty bieżące 58/2019
link arrow pdf
2019.11.20 Raporty bieżące 59/2019
link arrow pdf
2019.11.21 Raporty bieżące 60/2019
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2019 r.
link arrow pdf
2019.11.27 Raporty bieżące 61/2019
link arrow pdf
2019.11.29 Raporty bieżące 62/2019
link arrow pdf
2019.12.06 Raporty bieżące 63/2019
link arrow pdf
2019.12.06 Raporty bieżące 64/2019
link arrow pdf
2019.12.11 Raporty bieżące 65/2019
link arrow pdf
2019.12.13 Raporty bieżące 66/2019
link arrow pdf
2019.12.20 Raporty bieżące 67/2019
link arrow pdf
2019.12.20 Raporty bieżące 68/2019
link arrow pdf
2020.01.13 Raporty bieżące 1/2020
link arrow pdf
2020.01.20 Raporty bieżące 2/2020
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 3/2020
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 4/2020
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 5/2020
link arrow pdf
2020.02.14 Raporty bieżące 6/2020
link arrow pdf
2020.02.18 Raporty bieżące 7/2020
link arrow pdf
2020.02.28 Raporty bieżące 8/2020
link arrow pdf
2020.03.11 Raporty bieżące 9/2020
link arrow pdf
2020.04.03 Raporty bieżące 10/2020
link arrow pdf
2020.04.21 Raporty bieżące 11/2020
link arrow pdf
2020.04.23 Raporty bieżące 12/2020
link arrow pdf
2020.04.24 Raporty bieżące 13/2020
link arrow pdf
2020.04.30 Raporty bieżące 14/2020
link arrow pdf
2020.05.07 Raporty bieżące 15/2020
link arrow pdf
2020.05.13 Raporty bieżące 16/2020
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2020 r.
link arrow pdf
2020.06.02 Raporty bieżące 17/2020
link arrow pdf
2020.06.29 Raporty bieżące 18/2020
link arrow pdf
2020.06.29 Raporty bieżące 19/2020
link arrow pdf
2020.07.22 Raporty bieżące 20/2020
link arrow pdf
2020.09.02 Raporty bieżące 21/2020
link arrow pdf
2020.09.07 Raporty bieżące 22/2020
link arrow pdf
2020.09.25 Raporty bieżące 23/2020
link arrow pdf
2020.10.13 Raporty bieżące 25/2020
link arrow pdf
2020.10.30 Raporty bieżące 26/2020
link arrow pdf
2020.11.02 Raporty bieżące 27/2020
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2020 r.
link arrow pdf
2020.11.18 Raporty bieżące 28/2020
link arrow pdf
2020.12.14 Raporty bieżące 29/2020
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 30/2020
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 31/2020
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 32/2020
link arrow pdf
2020.12.22 Raporty bieżące 33/2020
link arrow pdf
2020.12.29 Raporty bieżące 34/2020
link arrow pdf
2020.12.29 Raporty bieżące 35/2020
link arrow pdf
2020.09.29 Raporty bieżące 24/2020
link arrow pdf
2021.01.12 Raporty bieżące 1/2021
link arrow pdf
2021.01.14 Raporty bieżące 2/2021
link arrow pdf
2021.01.18 Raporty bieżące 3/2021
link arrow pdf
2021.01.18 Raporty bieżące 4/2021
link arrow pdf
2021.01.28 Raporty bieżące 5/2021
link arrow pdf
2021.02.03 Raporty bieżące 6/2021
link arrow pdf
2021.02.09 Raporty bieżące 7/2021
link arrow pdf
2021.02.15 Raporty bieżące 8/2021
link arrow pdf
2021.02.19 Raporty bieżące 9/2021
link arrow pdf
2021.03.17 Raporty bieżące 10/2021
link arrow pdf
2021.03.24 Raporty bieżące 11/2021
link arrow pdf
2021.03.30 Raporty bieżące 12/2021
link arrow pdf
2021.04.14 Raporty bieżące 13/2021
link arrow pdf
2021.04.16 Raporty bieżące 14/2021
link arrow pdf
2021.05.05 Raporty bieżące 16/2021
link arrow pdf
2021.05.05 Raporty bieżące 15/2021
link arrow pdf
2021.05.06 Raporty bieżące 17/2021
link arrow pdf
2021.05.07 Raporty bieżące 18/2021
link arrow pdf
2021.05.11 Raporty bieżące 19/2021
link arrow pdf
2021.05.17 Raporty bieżące 20/2021
link arrow pdf
2021.05.19 Raporty bieżące 21/2021
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 22/2021
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 23/2021
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2021 r.
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 24/2021
link arrow pdf
2021.06.14 Raporty bieżące 25/2021
link arrow pdf
2021.06.15 Raporty bieżące 26/2021
link arrow pdf
2021.06.16 Raporty bieżące 27/2021
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 28/2021
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 29/2021
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 30/2021
link arrow pdf
2021.06.23 Raporty bieżące 31/2021
link arrow pdf
2021.06.25 Raporty bieżące 32/2021
link arrow pdf
2021.06.29 Raporty bieżące 33/2021
link arrow pdf
2021.07.16 Raporty bieżące 34/2021
link arrow pdf
2021.07.16 Raporty bieżące 35/2021
link arrow pdf
2021.07.20 Raporty bieżące 36/2021
link arrow pdf
2021.07.26 Raporty bieżące 37/2021
link arrow pdf
2021.08.02 Raporty bieżące 38/2021
link arrow pdf
2021.08.11 Raporty bieżące 39/2021
link arrow pdf
2021.08.17 Raporty bieżące 40/2021
link arrow pdf
2021.08.17 Raporty bieżące 41/2021
link arrow pdf
2021.08.18 Raporty bieżące 42/2021
link arrow pdf
2021.08.19 Raporty bieżące 43/2021
link arrow pdf
2021.08.30 Raporty bieżące 44/2021
link arrow pdf
2021.09.01 Raporty bieżące 45/2021
link arrow pdf
2021.09.10 Raporty bieżące 46/2021
link arrow pdf
2021.09.20 Raporty bieżące 47/2021
link arrow pdf
2021.09.27 Raporty bieżące 48/2021
link arrow pdf
2021.09.30 Raporty bieżące 49/2021
link arrow pdf
2021.10.12 Raporty bieżące 50/2021
link arrow pdf
2021.10.26 Raporty bieżące 51/2021
link arrow pdf
2021.10.28 Raporty bieżące 52/2021
link arrow pdf
2021.10.29 Raporty bieżące 53/2021
link arrow pdf
2021.11.03 Raporty bieżące 54/2021
link arrow pdf
2021.11.05 Raporty bieżące 55/2021
link arrow pdf
2021.11.05 Raporty bieżące 56/2021
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2021 r.
link arrow pdf
2021.11.16 Raporty bieżące 57/2021
link arrow pdf
2021.11.19 Raporty bieżące 58/2021
link arrow pdf
2021.12.10 Raporty bieżące 59/2021
link arrow pdf
2021.12.14 Raporty bieżące 60/2021
link arrow pdf
2021.12.14 Raporty bieżące 61/2021
link arrow pdf
2021.12.15 Raporty bieżące 62/2021
link arrow pdf
2021.12.17 Raporty bieżące 63/2021
link arrow pdf
2021.12.20 Raporty bieżące 64/2021
link arrow pdf
2021.12.22 Raporty bieżące 65/2021
link arrow pdf
2022.01.24 Raporty bieżące 1/2022
link arrow pdf
2022.01.24 Raporty bieżące 2/2022
link arrow pdf
2022.02.04 Raporty bieżące 3/2022
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 4/2022
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 5/2022
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 6/2022
link arrow pdf
2022.02.14 Raporty bieżące 7/2022
link arrow pdf
2022.02.14 Raporty bieżące 8/2022
link arrow pdf
2022.03.03 Raporty bieżące 9/2022
link arrow pdf
2022.03.04 Raporty bieżące 10/2022
link arrow pdf
2022.03.10 Raporty bieżące 11/2022
link arrow pdf
2022.03.11 Raporty bieżące 12/2022
link arrow pdf
2022.03.18 Raporty bieżące 13/2022
link arrow pdf
2022.03.23 Raporty bieżące 14/2022
link arrow pdf
2022.03.30 Raporty bieżące 15/2022
link arrow pdf
2022.04.01 Raporty bieżące 16/2022
link arrow pdf
2022.04.11 Raporty bieżące 17/2022
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 18/2022
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 19/2022
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 20/2022
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 21/2022
link arrow pdf
2022.04.26 Raporty bieżące 22/2022
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2022 r.
link arrow pdf
2022.05.25 Raporty bieżące 23/2022
link arrow pdf
2022.06.15 Raporty bieżące 24/2022
link arrow pdf
2022.06.22 Raporty bieżące 25/2022
link arrow pdf
2023.02.16 05/2023 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
link arrow pdf
2022.06.22 Raporty bieżące 26/2022
link arrow pdf
2022.06.24 Raporty bieżące 27/2022
link arrow pdf
2022.06.29 Raporty bieżące 28/2022
link arrow pdf
2022.07.01 Raporty bieżące 29/2022
link arrow pdf
2022.07.29 Raporty bieżące 30/2022
link arrow pdf
2022.08.25 Raporty bieżące 31/2022
link arrow pdf
2022.10.28 Raporty bieżące 32/2022
link arrow pdf
2022.11.02 Raporty bieżące 33/2022
link arrow pdf
2022.11.08 Raporty bieżące 34/2022
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2022 r.
link arrow pdf
2022.11.15 Raporty bieżące 35/2022
link arrow pdf
2022.11.23 Raporty bieżące 36/2022
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY FAMUR ZA ROK 2021
link arrow Czytaj
2022.12.13 Raporty bieżące 37/2022
link arrow pdf
2022.12.16 Raporty bieżące 39/2022
link arrow pdf
2022.12.22 Raporty bieżące 40/2022
link arrow pdf
2023.01.03 01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
link arrow pdf
2023.01.09 02/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2023.01.11 03/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2023.02.16 04/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
link arrow pdf
2022.12.13 Raporty bieżące 38/2022
link arrow pdf
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030
link arrow Czytaj
Raport zintegrowany Grupy FAMUR za 2021
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2022
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT FAMUR ZA ROK 2021
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
link arrow Czytaj
RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A. ZA ROK 2020
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2019
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A. ZA ROK 2019
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
link arrow Czytaj