Raporty i publikacje

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006

Brak elementów do wyświetlenia

2024.06.21 Raporty bieżące 10/2024 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
link arrow pdf
2024.06.21 Raporty bieżące 9/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
link arrow pdf
2024.06.21 Raporty bieżące 8/2024 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r.
link arrow pdf
2024.06.20 Raporty bieżące 7/2024 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Grenevia S.A.
link arrow pdf
2024.06.05 Raporty bieżące 6/2024 Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu uchwały w ramach porządku obrad Zwyczajnego WalnegoZgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.
link arrow pdf
Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023
link arrow Czytaj
2024.06.03 Raporty bieżące 5/2024 Żądanie umieszczenia sprawy oraz zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Grenevia za I kwartał 2024 r.
link arrow Czytaj
2024.05.23 Raporty bieżące 4/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
Prezentacja Grupy GRENEVIA podsumowanie roku 2023
link arrow pdf
Jednostkowy raport Grenevia za rok 2023
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport Grupy Grenevia za rok 2023
link arrow Czytaj
2024.04.22 Raporty bieżące 3/2024 Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2023
link arrow pdf
2024.02.29 Raporty bieżące 2/2024 Realizacja transakcji przewidzianych przedwstępną umową sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych
link arrow pdf
2024.01.11 Raporty bieżące 1/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
link arrow pdf
2023.12.11 Raporty bieżące 23/2023 Zawarcie umowy kredytu project finance w segmencie PV
link arrow pdf
2023.12.11 Raporty bieżące 22/2023 Zawarcie umowy kredytów w segmencie e-mobilności
link arrow pdf
2023.11.22 Raporty bieżące 21/2023 Wcześniejszy całkowity wykup obligacji serii B przez Emitenta (Opcja Call)
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Grenevia za III kwartał 2023 r.
link arrow Czytaj
2023.11.09 Raporty bieżące 20/2023 Zawarcie umów faktoringu w segmencie e-mobilności
link arrow pdf
2023.09.12 Raporty bieżące 19/2023 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w Spółkach Projektowych PV
link arrow pdf
Prezentacja Grupy GRENEVIA Podsumowanie 1 półrocza 2023 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Grenevia za I półrocze 2023
link arrow Czytaj
Prezentacja – Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRENEVIA S.A. – 27 czerwca 2023
link arrow pdf
2023.06.27 Raporty bieżące 18/2023 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
link arrow pdf
Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2022
link arrow Czytaj
2023.06.27 Raporty bieżące 17/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
link arrow pdf
2023.06.27 Raporty bieżące 16/2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
link arrow pdf
2023.06.20 Raporty bieżące 15/2023 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję i zgłoszenie projektu uchwały
link arrow pdf
2023.06.15 Raporty bieżące 14/2023 Umowa inwestycyjna w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2023.06.13 Raporty bieżące 13/2023 Zawarcie umowy pożyczki w segmencie PV
link arrow pdf
Prezentacja Grupy GRENEVIA Podsumowanie 1 kwartału 2023 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Grenevia za I kwartał 2023 r.
link arrow pdf
2023.05.29 Raporty bieżące 12/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2023.05.29 Raporty bieżące 11/2023 Zmiany w Zarządzie Grenevia S.A.
link arrow pdf
2023.05.16 Raporty bieżące 10/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
Prezentacja Grupy GRENEVIA Podsumowanie 4 kwartału 2022 r.
link arrow pdf
Jednostkowy raport Grenevia za rok 2022
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport Grupy Grenevia za rok 2022
link arrow Czytaj
2023.04.24 Raporty bieżące 09/2023 Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2022
link arrow pdf
2023.04.03 Raporty bieżące 08/2023 Zmiana adresu strony internetowej Emitenta
link arrow pdf
2023.04.03 Raporty bieżące 07/2023 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
link arrow pdf
Nowe Kierunki Strategiczne Grupy FAMUR
link arrow Czytaj
Grupa FAMUR – podsumowanie 2016 r. (wersja angielska)
link arrow pdf
Grupa FAMUR – podsumowanie 2017
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 3Q 2017 (PL)
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 1H 2017 (PL)
link arrow pdf
FAMUR Group – fact sheet IQ 2017
link arrow pdf
GRUPA FAMUR – Podsumowanie 3 kwartałów 2018
link arrow pdf
Grupa FAMUR – fact sheet 1Q 2018 (PL)
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR – Podsumowanie 1 kwartału 2018 r. (wersja polska)
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR – podsumowanie I półrocza 2018 roku
link arrow pdf
GRUPA FAMUR – plan reorganizacji Surface i wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Famur za 2019
link arrow pdf
GRUPA FAMUR podsumowanie 3 kwartałów 2019
link arrow pdf
GRUPA FAMUR podsumowanie 1 półrocza 2019 r
link arrow pdf
Grupa FAMUR podsumowanie 3 kwartałów 2020
link arrow pdf
Grupa FAMUR – Podsumowanie 1 półrocza 2020
link arrow pdf
FAMUR – Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie czerwiec 2020
link arrow pdf
Grupa FAMUR podsumowanie 1 kwartału 2020
link arrow pdf
Podsumowanie 3 kwartału i 9 miesięcy 2021 r.
link arrow pdf
Podsumowanie 2 kwartału oraz 1 półrocza 2021 r.
link arrow pdf
RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow pdf
Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy czerwiec 2021r.
link arrow pdf
Wyniki 1Q2021 oraz nowe kierunki strategiczne
link arrow pdf
Podsumowanie 4 kwartału oraz roku 2020
link arrow pdf
Podsumowanie 3 kwartału i 9 miesięcy 2022r. oraz podsumowanie realizacji strategii Grupy FAMUR
link arrow pdf
Podsumowanie 2 kwartału oraz 1 półrocza 2022r.
link arrow pdf
FAMUR – Prezentacja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie czerwiec
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 1 kwartału 2022 r.
link arrow pdf
Prezentacja Grupy FAMUR Podsumowanie 4 kwartału 2021 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2006 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2006
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2007 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2007 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2007 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2007
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2008 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport Kwartalny Grupy FAMUR za II kwartał 2008 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2009 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2010 r.
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2010
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2011 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR SA ZA ROK 2011
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2012 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2012
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2013 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2013
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2015 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2016 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2016
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2017 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2017
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA. ZA ROK 2017
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za I kwartał 2018 r.
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2018
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA. ZA ROK 2018
link arrow Czytaj
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2019 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2020 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2021 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2022 r.
link arrow pdf
2023.03.07 Raporty bieżące 06/2023 Zmiana adresu siedziby Emitenta
link arrow pdf
2023.02.16 Raporty bieżące 04/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
link arrow pdf
2023.02.16 Raporty bieżące 05/2023 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 16 lutego 2023 r.
link arrow pdf
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia na lata 2023-2030
link arrow Czytaj
2023.01.11 Raporty bieżące 03/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2023.01.09 Raporty bieżące 02/2023 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2023.01.03 Raporty bieżące 01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
link arrow pdf
2022.12.22 Raporty bieżące 40/2022 Wypowiedzenie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm fotowoltaicznych
link arrow pdf
2022.12.16 Raporty bieżące 39/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm fotowoltaicznych przez spółkę zależną Emitenta – aktualizacja informacji
link arrow pdf
Skonsolidowany raport półroczny Grupy FAMUR za I półrocze 2022
link arrow Czytaj
2022.12.13 Raporty bieżące 38/2022 Rezygnacja Członka Zarządu
link arrow pdf
2022.12.13 Raporty bieżące 37/2022 Powołanie osoby nadzorującej
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY FAMUR ZA ROK 2021
link arrow Czytaj
2022.11.23 Raporty bieżące 36/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta – zawarcie aneksu do umowy
link arrow pdf
2022.11.15 Raporty bieżące 35/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm fotowoltaicznych przez spółkę zależną Emitenta – aktualizacja informacji
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2022 r.
link arrow pdf
2022.11.08 Raporty bieżące 34/2022 Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology S.A.
link arrow pdf
2022.11.02 Raporty bieżące 33/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
link arrow pdf
2022.10.28 Raporty bieżące 32/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2022.08.25 Raporty bieżące 31/2022 Stwierdzenie utraty kontroli nad rosyjską spółką zależną Emitenta i rozpoznanie w związku z tym 58 mln zł straty w skonsolidowany wynik za 2kw. 2022r.
link arrow pdf
2022.07.29 Raporty bieżące 30/2022 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 KSH
link arrow pdf
Raport zintegrowany Grupy FAMUR za 2021
link arrow Czytaj
2022.07.01 Raporty bieżące 29/2022 Umowa inwestycyjna w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2022.06.29 Raporty bieżące 28/2022 Wybór oferty i wezwanie do podpisania umowy na najem sprzętu górniczego dla kontrahenta polskiego
link arrow pdf
2022.06.24 Raporty bieżące 27/2022 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży portfela projektów farm słonecznych przez spółkę zależną Emitenta
link arrow pdf
2022.06.22 Raporty bieżące 26/2022 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
link arrow pdf
2022.06.22 Raporty bieżące 25/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 22.06.2022 r.
link arrow pdf
2022.06.15 Raporty bieżące 24/2022 Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
link arrow pdf
2022.05.25 Raporty bieżące 23/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2022.04.26 Raporty bieżące 22/2022 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 21/2022 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 20/2022 Zawiadomienie TDJ S.A. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 19/2022 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.04.15 Raporty bieżące 18/2022 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2022.04.11 Raporty bieżące 17/2022 Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2021
link arrow pdf
2022.04.01 Raporty bieżące 16/2022 Umowy z Polskie Maszyny Group – porozumienie
link arrow pdf
2022.03.30 Raporty bieżące 15/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.03.23 Raporty bieżące 14/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.03.18 Raporty bieżące 13/2022 Rejestracja zmian statutu spółki
link arrow pdf
2022.03.11 Raporty bieżące 12/2022 Zawarcie umowy kredytowej typu project finance w segmencie PV
link arrow pdf
2022.03.10 Raporty bieżące 11/2022 Umowa inwestycyjna w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja
link arrow pdf
2022.03.04 Raporty bieżące 10/2022 Umowa z Polskie Maszyny Group – zgłoszenie wystąpienia siły wyższej
link arrow pdf
2022.03.03 Raporty bieżące 9/2022 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2022.02.14 Raporty bieżące 8/2022 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.02.14 Raporty bieżące 7/2022 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogała w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 6/2022 Zawiadomienie TDJ S.A. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 5/2022 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej
link arrow pdf
2022.02.11 Raporty bieżące 4/2022 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2022.02.04 Raporty bieżące 3/2022 Wybór oferty i wezwanie do podpisania umowy na najem sprzętu górniczego dla kontrahenta polskiego
link arrow pdf
2022.01.24 Raporty bieżące 2/2022 Dokonanie odpisu aktualizującego
link arrow pdf
2022.01.24 Raporty bieżące 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
link arrow pdf
2021.12.22 Raporty bieżące 65/2021 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2021.12.20 Raporty bieżące 64/2021 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2021.12.17 Raporty bieżące 63/2021 Podpisanie umów z Polskie Maszyny Group
link arrow pdf
2021.12.15 Raporty bieżące 62/2021 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT FAMUR ZA ROK 2021
link arrow Czytaj
2021.12.14 Raporty bieżące 61/2021 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 14.12.2021 r.
link arrow pdf
2021.12.14 Raporty bieżące 60/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ FAMUR S.A. w dniu 14.12.2021 r.
link arrow pdf
2021.12.10 Raporty bieżące 59/2021 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2021.11.19 Raporty bieżące 58/2021 Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2021.11.16 Raporty bieżące 57/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2021 r.
link arrow pdf
2021.11.05 Raporty bieżące 56/2021 Podpisanie umowy na dostawy dla kontrahenta z Chin
link arrow pdf
2021.11.05 Raporty bieżące 55/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
link arrow pdf
2021.11.03 Raporty bieżące 54/2021 Dojście do skutku emisji Obligacji serii C
link arrow pdf
2021.10.29 Raporty bieżące 53/2021 Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2021.10.28 Raporty bieżące 52/2021 Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska
link arrow pdf
2021.10.26 Raporty bieżące 51/2021 Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW
link arrow pdf
2021.10.12 Raporty bieżące 50/2021 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii C oraz ustaleniu warunków emisji Obligacji serii C
link arrow pdf
2021.09.30 Raporty bieżące 49/2021 Podpisanie umowy na dostawy dla odbiorcy z Indonezji
link arrow pdf
2021.09.27 Raporty bieżące 48/2021 Podsumowanie i zakończenie programu skupu akcji własnych
link arrow pdf
2021.09.20 Raporty bieżące 47/2021 Podsumowanie skupu akcji własnych realizowanego w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży
link arrow pdf
2021.09.10 Raporty bieżące 46/2021 Informacja o zawarciu umowy programowej oraz rozważanej emisji „zielonych” obligacji
link arrow pdf
2021.09.01 Raporty bieżące 45/2021 Zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert zbycia akcji FAMUR S.A.
link arrow pdf
2021.08.30 Raporty bieżące 44/2021 Wprowadzenie zmian do Programu Emisji Obligacji
link arrow pdf
2021.08.19 Raporty bieżące 43/2021 Podpisanie Umowy na dostawy do AO „SUEK-Kuzbass”
link arrow pdf
2021.08.18 Raporty bieżące 42/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
link arrow pdf
2021.08.17 Raporty bieżące 41/2021 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 17.08.2021
link arrow pdf
2021.08.17 Raporty bieżące 40/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ FAMUR S.A. w dniu 17.08.2021 r.
link arrow pdf
2021.08.11 Raporty bieżące 39/2021 Zamówienie na dostawę obudowy zmechanizowanej na rynek amerykański
link arrow pdf
2021.08.02 Raporty bieżące 38/2021 Przyjęcie wiążącej oferty zakupu energii elektrycznej
link arrow pdf
2021.07.26 Raporty bieżące 37/2021 Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja
link arrow pdf
2021.07.20 Raporty bieżące 36/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2021.07.16 Raporty bieżące 35/2021 Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki – aktualizacja
link arrow pdf
2021.07.16 Raporty bieżące 34/2021 Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z TDJ Equity I Sp. z o.o.
link arrow pdf
2021.06.29 Raporty bieżące 33/2021 Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. – realizacja porozumienia i przekazanie certyfikatów
link arrow pdf
2021.06.25 Raporty bieżące 32/2021 Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. – zawarcie porozumienia
link arrow pdf
2021.06.23 Raporty bieżące 31/2021 Wybór oferty Emitenta na dostawy do AO „SUEK-Kuzbass”
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 30/2021 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 29/2021 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r
link arrow pdf
2021.06.22 Raporty bieżące 28/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 22.06.2021 r.
link arrow pdf
2021.06.16 Raporty bieżące 27/2021 Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. – aktualizacja związana z roszczeniem kontrahenta
link arrow pdf
2021.06.15 Raporty bieżące 26/2021 Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję
link arrow pdf
2021.06.14 Raporty bieżące 25/2021 Rezygnacja Członka Zarządu
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 24/2021 Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 23/2021 Nowe kierunki strategiczne Grupy FAMUR
link arrow pdf
2021.05.25 Raporty bieżące 22/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2021.05.19 Raporty bieżące 21/2021 Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii E
link arrow pdf
2021.05.17 Raporty bieżące 20/2021 Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii E
link arrow pdf
2021.05.11 Raporty bieżące 19/2021 Podpisanie szeregu umów pożyczek do Spółek Celowych realizujących projekty budowy farm fotowoltaicznych
link arrow pdf
2021.05.07 Raporty bieżące 18/2021 Podpisanie umowy na dostawy i modernizację urządzeń dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.- uzupełnienie informacji
link arrow pdf
2021.05.06 Raporty bieżące 17/2021 Podpisanie umowy na dostawy i modernizację urządzeń dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
link arrow pdf
2021.05.05 Raporty bieżące 16/2021 Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E
link arrow pdf
2021.05.05 Raporty bieżące 15/2021 Podpisanie umowy pożyczki z TDJ Equity I Sp. z o.o.
link arrow pdf
2021.04.16 Raporty bieżące 14/2021 Umowa na dostawę maszyn górniczych do kopalni Inaglinskij (Rosja) aktualizacja informacji
link arrow pdf
2021.04.14 Raporty bieżące 13/2021 Wybór oferty Emitenta na modernizację oraz dostawy dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
link arrow pdf
2021.03.30 Raporty bieżące 12/2021 Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2020
link arrow pdf
2021.03.24 Raporty bieżące 11/2021 Zawarcie umów ze spółką z Grupy TAURON
link arrow pdf
2021.03.17 Raporty bieżące 10/2021 Zawarcie umowy ramowej na dostawy paneli fotowoltaicznych
link arrow pdf
2021.02.19 Raporty bieżące 9/2021 Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
link arrow pdf
2021.02.15 Raporty bieżące 8/2021 Decyzja o likiwidacji oddziału Emitenta
link arrow pdf
2021.02.09 Raporty bieżące 7/2021 Zawarcie aneksu do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2021.02.03 Raporty bieżące 6/2021 Umowa na dostawę maszyn górniczych do kopalni Inaglinskij (Rosja) – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2021.01.28 Raporty bieżące 5/2021 Zawarcie aneksów do umów z PKO BP S.A.
link arrow pdf
2021.01.18 Raporty bieżące 4/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ FAMUR S.A. w dniu 18 stycznia 2021 r.
link arrow pdf
2021.01.18 Raporty bieżące 3/2021 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 18 stycznia 2021 r.
link arrow pdf
2021.01.14 Raporty bieżące 2/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
link arrow pdf
2021.01.12 Raporty bieżące 1/2021 Zawarcie aneksu do Umowy Wielocelowej Linii Kredytowej z Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
link arrow pdf
RAPORT ZINTEGROWANY GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow pdf
2020.12.29 Raporty bieżące 35/2020 Zawarcie aneksu do umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2020.12.29 Raporty bieżące 34/2020 Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2020.12.22 Raporty bieżące 33/2020 Podpisanie listu intencyjnego z TDJ w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w obszarze energetyki i energii odnawialnej
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 32/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 31/2020 Zawarcie umowy z mBank S.A.
link arrow pdf
2020.12.21 Raporty bieżące 30/2020 Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
link arrow Czytaj
2020.12.14 Raporty bieżące 29/2020 Podpisanie kolejnej umowy o wartości 20 mln EURO na dostawę maszyn górniczych do kopalni Inaglinskij – Rosja
link arrow pdf
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A. ZA ROK 2020
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY FAMUR ZA ROK 2020
link arrow Czytaj
2020.11.18 Raporty bieżące 28/2020 Podpisanie umowy na dostawę sprzętu o wartości 20 mln EURO
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2020 r.
link arrow pdf
2020.11.02 Raporty bieżące 27/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
link arrow pdf
2020.10.30 Raporty bieżące 26/2020 Zawarcie aneksu do umowy z Santander Bank Polska
link arrow pdf
2020.10.13 Raporty bieżące 25/2020 Zawarcie umowy na dostawę sekcji obudowy do AO SUEK-Kuzbass
link arrow pdf
2020.09.29 Raporty bieżące 24/2020 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
link arrow pdf
2020.09.25 Raporty bieżące 23/2020 Otrzymanie przez Spółkę decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania w zakresie podatku CIT
link arrow pdf
2020.09.07 Raporty bieżące 22/2020 Decyzja o likwidacji oddziału Emitenta
link arrow pdf
2020.09.02 Raporty bieżące 21/2020 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
link arrow pdf
2020.07.22 Raporty bieżące 20/2020 Zamiar ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
link arrow pdf
2020.06.29 Raporty bieżące 19/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 29.06.2020 r.
link arrow pdf
2020.06.29 Raporty bieżące 18/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 29.06.2020 r.
link arrow pdf
2020.06.02 Raporty bieżące 17/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
link arrow pdf
2020.05.13 Raporty bieżące 16/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
link arrow pdf
2020.05.07 Raporty bieżące 15/2020 Podpisanie umowy na dostawy do OOO „UK Anżerskaja-Jużnaja”
link arrow pdf
2020.04.30 Raporty bieżące 14/2020 Działania w ramach tarczy antykryzysowej: ograniczenie wymiaru czasu pracy i związane z tym obniżenie wynagrodzeń o 20% u Emitenta
link arrow pdf
2020.04.24 Raporty bieżące 13/2020 Decyzja o likwidacji oddziału Emitenta
link arrow pdf
2020.04.23 Raporty bieżące 12/2020 Otrzymanie informacji od PGG o czasowym zawieszeniu wykonywania wybranych umów ze względu na siłę wyższą
link arrow pdf
2020.04.21 Raporty bieżące 11/2020 Rekomendacja dotycząca dywidendy
link arrow pdf
2020.04.03 Raporty bieżące 10/2020 Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
link arrow pdf
2020.03.11 Raporty bieżące 9/2020 Wybór oferty Emitenta na dostawy dla AO SUEK-Kuzbass – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2020.02.28 Raporty bieżące 8/2020 Zawarcie umowy z mBank S.A.
link arrow pdf
2020.02.18 Raporty bieżące 07/2020 Zawarcie aneksu do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2020.02.14 Raporty bieżące 06/2020 Zawarcie aneksów do umów z BNP Paribas Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 05/2020 Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Famur za rok 2019
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 4/2020 Objęcie przez TDJ Equity I Sp. z o.o. pakietu kontrolnego w kapitale zakładowym Famur Famak S.A., tj. spółki zależnej Emitenta
link arrow pdf
2020.02.10 Raporty bieżące 3/2020 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Zarząd Famur S.A. decyzji o skierowaniu do TDJ Equity I Sp. o.o. propozycji nabycia pakietu kontrolnego akcji albo objęcia akcji nowej emisji spółki zależnej od Emitenta tj. Famur Famak S.A. oraz rozpoczęcia negocjacji z TDJ Equity I Sp. z o.o.
link arrow pdf
2020.01.20 Raporty bieżące 02/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
link arrow pdf
2020.01.13 Raporty bieżące 01/2020 Wykup obligacji serii A w terminie
link arrow pdf
2019.12.20 Raporty bieżące 68/2019 Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji
link arrow pdf
2019.12.20 Raporty bieżące 67/2019 Proces dezinwestycji majątku nieoperacyjnego w formie przetargu – zamknięcie postępowania ofertowego
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A. ZA ROK 2019
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2019
link arrow Czytaj
2019.12.13 Raporty bieżące 66/2019 Unieważnienie wyboru oferty FAMUR FAMAK na dostawy do Bośni i Hercegowiny
link arrow pdf
2019.12.11 Raporty bieżące 65/2019 Przedłużenie umowy współpracy z Hans Künz GmbH
link arrow pdf
2019.12.06 Raporty bieżące 64/2019 Wybór oferty Emitenta na dostawy dla AO SUEK-Kuzbass
link arrow pdf
2019.12.06 Raporty bieżące 63/2019 Zawarcie aneksu z Santander Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2019.11.29 Raporty bieżące 62/2019 Rezygnacja osoby nadzorującej
link arrow pdf
2019.11.27 Raporty bieżące 61/2019 Podpisanie umowy na dostawy dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2019 r.
link arrow pdf
2019.11.21 Raporty bieżące 60/2019 Wybór oferty FAMUR FAMAK S.A. na dostawy do Bośni i Hercegowiny
link arrow pdf
2019.11.20 Raporty bieżące 59/2019 Wstępne szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2019 r.
link arrow pdf
2019.11.15 Raporty bieżące 58/2019 Rozwiązanie umowy z PKO BP S.A.
link arrow pdf
2019.11.12 Raporty bieżące 57/2019 Zmiany w Zarządzie Emitenta
link arrow pdf
2019.11.08 Raporty bieżące 56/2019 Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do Indonezji
link arrow pdf
2019.11.07 Raporty bieżące 55/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
link arrow pdf
2019.10.30 Raporty bieżące 54/2019 Wybór oferty Emitenta na dostawy dla Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
link arrow pdf
2019.10.03 Raporty bieżące 53/2019 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii B
link arrow pdf
2019.09.20 Raporty bieżące 52/2019 Dopuszczenie do obrotu obligacji serii B
link arrow pdf
2019.09.04 Raporty bieżące 51/2019 Otrzymanie przez Spółkę decyzji podatkowej w zakresie podatku CIT
link arrow pdf
2019.08.28 Raporty bieżące 50/2019 Zawarcie aneksu z Santander Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2019.08.28 Raporty bieżące 49/2019 Podpisanie umowy z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie
link arrow pdf
2019.08.14 Raporty bieżące 48/2019 Podpisanie Umowy na dostawę obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020
link arrow pdf
2019.08.05 Raporty bieżące 47/2019 Uruchomienie procesu dezinwestycji majątku nieoperacyjnego w formie przetargu
link arrow pdf
2019.07.31 Raporty bieżące 46/2019 Zawarcie aneksu do limitu na gwarancje z Haitong Bank S.A.
link arrow pdf
2019.07.03 Raporty bieżące 45/2019 Wybór oferty Emitenta na dostawę obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020
link arrow pdf
2019.06.27 Raporty bieżące 44/2019 Rejestracja Obligacji Serii B
link arrow pdf
2019.06.27 Raporty bieżące 43/2019 Podpisanie umów najmu 10 kombajnów chodnikowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
link arrow pdf
2019.06.19 Raporty bieżące 42/2019 Przydział obligacji serii B
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 41/2019 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 40/2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 39/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 17.06.2019 r.
link arrow pdf
2019.06.17 Raporty bieżące 38/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 17.06.2019 r
link arrow pdf
2019.06.14 Raporty bieżące 37/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu uchwały w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.
link arrow pdf
2019.06.14 Raporty bieżące 36/2019 Zamiar ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
link arrow pdf
2019.06.13 Raporty bieżące 35/2019 Powołanie Członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
link arrow pdf
2019.06.12 Raporty bieżące 34/2019 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii B oraz ustaleniu warunków emisji Obligacji serii B
link arrow pdf
2019.06.11 Raporty bieżące 33/2019 Podpisanie umowy najmu 5 nowych kompleksów do drążenia chodników dla potrzeb JSW S.A. KWK Borynia – Zofiówka – Jastrzębie
link arrow pdf
2019.05.31 Raporty bieżące 32/2019 Korekta Raportu Rocznego FAMUR S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy FAMUR za rok 2018
link arrow pdf
2019.05.30 Raporty bieżące 31/2019 Wybór oferty FAMUR oraz wezwanie do podpisania umowy najmu 10 kombajnów chodnikowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice
link arrow pdf
2019.05.21 Raporty bieżące 30/2019 Podpisanie umowy z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 29/2019 Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. w dniu 17 czerwca 2019 r.
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 28/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 27/2019 Rekomendacja wypłaty dywidendy
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 26/2019 Przedterminowa spłata zadłużenia przypisanego do Transzy B Umowy Restrukturyzacyjnej
link arrow pdf
2019.05.20 Raporty bieżące 25/2019 Zawarcie umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. na rzez Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
link arrow pdf
2019.05.17 Raporty bieżące 24/2019 Wybór oferty FAMUR oraz wezwanie do podpisania umowy najmu kompleksów do drążenia chodników dla potrzeb JSW S.A.
link arrow pdf
2019.05.14 Raporty bieżące 23/2019 Podpisanie umowy na dostawę do JSW S.A. KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem
link arrow pdf
2019.05.10 Raporty bieżące 22/2019 Spełnienie ostatniego warunku zawieszającego warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
link arrow pdf
2019.05.09 Raporty bieżące 21/2019 Informacja o zawarciu umowy programowej oraz rozważanej emisji obligacji
link arrow pdf
2019.05.08 Raporty bieżące 20/2019 Zawarcie aneksów do Umów z ICBC – Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
link arrow pdf
2019.04.16 Raporty bieżące 19/2019 Podpisanie umowy na dostawę obudowy ścianowej dla LW BOGDANKA S.A.
link arrow pdf
2019.04.08 Raporty bieżące 18/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta
link arrow pdf
2019.04.08 Raporty bieżące 16K/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta – korekta numeru raportu
link arrow pdf
2019.04.08 Raporty bieżące 16/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta
link arrow pdf
2019.03.18 Raporty bieżące 15K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15 / 2019 w sprawie informacji o transakcjach otrzymanej w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2019.03.15 Raporty bieżące 16/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta
link arrow pdf
2019.03.15 Raporty bieżące 15K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15 / 2019 w sprawie informacji o transakcjach otrzymanej w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2019.03.15 Raporty bieżące 15K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 15 / 2019 w sprawie informacji o transakcjach otrzymanej w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2019.03.11 Raporty bieżące 14/2019 Podpisanie umów na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
link arrow pdf
2019.03.06 Raporty bieżące 13/2019 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawy dla LW BOGDANKA S.A.
link arrow pdf
2019.02.26 Raporty bieżące 12/2019 Zmiany w Zarządzie Emitenta
link arrow pdf
2019.02.26 Raporty bieżące 11/2019 Podpisanie umowy na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. dla KWK ROW w latach 2019-2020
link arrow pdf
2019.02.07 Raporty bieżące 10/2019 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu
link arrow pdf
2019.02.01 Raporty bieżące 09/2019 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. dla KWK ROW w latach 2019-2020
link arrow pdf
2019.02.01 Raporty bieżące 08/2019 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
link arrow pdf
2019.01.28 Raporty bieżące 07/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 6K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 6/2019 w sprawie zawiadomienia Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 5K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 5/2019 w sprawie zawiadomienia TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.14 Raporty bieżące 4K/2019 Korekta raportu bieżącego nr 4/2019 w sprawie zawiadomienia akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 6/2019 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 5/2019 Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 4/2019 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2019.01.11 Raporty bieżące 03/2019 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2019.01.09 Raporty bieżące 02/2019 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
link arrow pdf
2019.01.08 Raporty bieżące 01/2019 Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 78/2018 Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 77/2018 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 76/2018 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogała w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 75/2018 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 74/2018 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 73/2018 Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach
link arrow pdf
2018.12.21 Raporty bieżące 72/2018 Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji
link arrow pdf
2018.12.17 Raporty bieżące 71/2018 Zawarcie umowy ramowej o udzielanie gwarancji bankowych z PKO BP S.A. w ramach grupy kapitałowej Emitenta
link arrow pdf
2018.12.14 Raporty bieżące 70/2018 Wejście w życie umowy na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla Shenhua Logistics Group Corporation Ltd w Chinach
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2018R.
link arrow Czytaj
2018.12.13 Raporty bieżące 69/2018 Podpisanie umowy na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A.
link arrow pdf
2018.12.07 Raporty bieżące 68/2018 Zawarcie umowy o multilinię na gwarancje bankowe z Santander Bank Polska S.A.
link arrow pdf
2018.12.06 Raporty bieżące 67/2018 Zawarcie umowy z JSW na roboty poziome przez spółkę zależną Emitenta
link arrow pdf
2018.12.04 Raporty bieżące 66/2018 Zawarcie umów kredytu z PKO BP S.A. w ramach grupy kapitałowej Emitenta
link arrow pdf
2018.12.03 Raporty bieżące 65/2018 Zawarcie aneksu nr 2 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.
link arrow pdf
2018.12.03 Raporty bieżące 64/2018 Podpisanie umowy na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych dla PGG
link arrow pdf
2018.11.30 Raporty bieżące 63/2018 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę 96 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej dla PGG S.A.
link arrow pdf
2018.11.16 Raporty bieżące 62/2018 Podpisanie umowy z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie
link arrow pdf
2018.11.07 Raporty bieżące 61/2018 Zawarcie warunkowej umowy na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus dla Shenhua Logistics Group Corporation Ltd w Chinach
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2018 r.
link arrow pdf
2018.10.31 Raporty bieżące 60/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 r.
link arrow pdf
2018.10.18 Raporty bieżące 59/2018 Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych dla PGG
link arrow pdf
2018.10.12 Raporty bieżące 58/2018 Zawarcie aneksu nr 1 do Term-Sheet z dnia 17 lipca 2018 r. określającego podstawowe warunki transakcji nabycia przez JSW S.A. akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 57/2018 Powołanie osoby nadzorującej
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 56/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR SA w dniu 10.10.2018 r.
link arrow pdf
2018.10.10 Raporty bieżące 55/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ FAMUR S.A. w dniu 10.10.2018 r.
link arrow pdf
2018.10.03 Raporty bieżące 54/2018 Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 53/2018 Otrzymanie przez Spółkę wyniku kontroli celno-skarbowej w zakresie CIT
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 52/2018 Zmiany w Zarządzie Emitenta
link arrow pdf
2018.09.26 Raporty bieżące 51/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Przyjęcie Strategii FAMUR na lata 2019 – 2023 oraz stanowiącej jej część polityki dywidendowej FAMUR
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 50/2018 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA w dniu 10 października 2018 r.
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 49/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2018.09.13 Raporty bieżące 48/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
link arrow pdf
2018.08.30 Raporty bieżące 47/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 r.
link arrow pdf
2018.08.28 Raporty bieżące 46/2018 Podpisanie umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA – dostawy planowane do realizacji do końca 2019 r.
link arrow pdf
2018.07.31 Raporty bieżące 45/2018 Wybór oferty FAMUR na dzierżawę kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej SA – dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku.
link arrow pdf
2018.07.18 Raporty bieżące 44/2018 Uchwała KDPW w sprawie asymilacji akcji serii F
link arrow pdf
2018.07.17 Raporty bieżące 43/2018 Uzgodnienie podstawowych warunków transakcji nabycia przez JSW SA akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA
link arrow pdf
2018.07.16 Raporty bieżące 42/2018 Dopuszczenie do obrotu akcji serii F
link arrow pdf
2018.07.16 Raporty bieżące 41/2018 Podpisanie umów na najem 14 kompleksów do  drążenia chodników z JSW SA
link arrow pdf
2018.07.03 Raporty bieżące 40/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR SA w dniu 29 czerwca 2018 r.
link arrow pdf
2018.06.29 Raporty bieżące 39/2018 Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie wypłaty dywidendy
link arrow pdf
2018.06.29 Raporty bieżące 38/2018 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
link arrow pdf
2018.06.28 Raporty bieżące 37/2018 Wybór oferty FAMUR oraz wezwanie do podpisania umowy najmu nowych kombajnów chodnikowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb JSW SA
link arrow pdf
2018.06.07 Raporty bieżące 36/2018 Zgłoszenie projektu uchwały oraz zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 35/2018 Projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA w dniu 29 czerwca 2018 r.
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 34/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2018.05.30 Raporty bieżące 33/2018 Informacja dotycząca terminu złożenia przez Emitenta wniosku o asymilację Akcji serii F
link arrow pdf
2018.05.16 Raporty bieżące 32/2018 Podjęcie przez KDPW uchwały w sprawie terminu rejestracji akcji serii F Emitenta w KDPW i Dnia Referencyjnego oraz terminu wycofania akcji KOPEX SA
link arrow pdf
2018.05.16 Raporty bieżące 31/2018 Zawarcie aneksów do umów z Raiffeisen Bank Polska SA
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 30/2018 Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 29/2018 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogała w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 28/2018 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2018.05.11 Raporty bieżące 27/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 r.
link arrow pdf
2018.05.09 Raporty bieżące 26/2018 Wnioskowany termin dnia referencyjnego
link arrow pdf
2018.05.08 Raporty bieżące 25/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany Statutu Spółki oraz dokonanie wpisu podziału KOPEX SA
link arrow pdf
2018.04.13 Raporty bieżące 24K/2018 Korekta raportu bieżącego nr 24/2018 -Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 13.04.2018 r.
link arrow pdf
2018.04.13 Raporty bieżące 24/2018 Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 13.04.2018 r.
link arrow pdf
2018.04.13 Raporty bieżące 23/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA w dniu 13 kwietnia 2018 r.
link arrow pdf
2018.04.03 Raporty bieżące 22/2018 Podpisanie umowy na dostawę sekcji obudów do JSW SA
link arrow pdf
2018.03.08 Raporty bieżące 21/2018 Wybór oferty FAMUR na dostawę sekcji obudów do JSW SA
link arrow pdf
2018.03.07 Raporty bieżące 20/2018 Zatwierdzenie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 oraz Aneksu nr 3 do Memorandum Informacyjnego
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2018.03.01 Raporty bieżące 19/2018 Podpisanie umowy z OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie
link arrow pdf
2018.02.28 Raporty bieżące 18/2018 Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
link arrow pdf
2018.02.28 Raporty bieżące 17/2018 Drugie zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału KOPEX SA i przeniesienia części jej majątku na spółkę FAMUR SA
link arrow pdf
2018.02.27 Raporty bieżące 16/2018 Złożenie dyspozycji spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z PKO Bank Polski SA
link arrow pdf
2018.02.27 Raporty bieżące 15/2018 Przedłużenie ważności listu intencyjnego
link arrow pdf
2018.02.23 Raporty bieżące 14/2018 Zawarcie z Credit Agricole Bank Polska SA umowy o linię kredytową
link arrow pdf
2018.02.23 Raporty bieżące 13/2018 Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA
link arrow pdf
2018.02.21 Raporty bieżące 12/2018 Rozwiązanie za porozumiem stron umowy na dostawę kompleksu ścianowego z Kopalnią Jubilejnaja
link arrow pdf
2018.02.19 Raporty bieżące 11/2018 Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2017
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 10/2018 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze dokonania podziału KOPEX SA i przeniesienia części jej majątku na spółkę FAMUR SA
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 09/2018 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2018.02.13 Raporty bieżące 08/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2018.02.12 Raporty bieżące 07/2018 Termin udostępnienia Memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości
link arrow pdf
2018.02.08 Raporty bieżące 06/2018 Zatwierdzenie Memorandum informacyjnego
link arrow pdf
2018.02.01 Raporty bieżące 05/2018 Podpisanie listu intencyjnego
link arrow pdf
2018.01.30 Raporty bieżące 04/2018 Wpływ warunkowej oferty zakupu akcji PBSz SA do spółki zależnej
link arrow pdf
2018.01.25 Raporty bieżące 03/2018 Spełnienie się warunku zawieszającego w umowie pomiędzy FAMUR SA, Polskim Funduszem Rozwoju SA oraz spółką Mining Equipment Finance sp. z o.o.
link arrow pdf
2018.01.18 Raporty bieżące 02/2018 Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR SA w roku obrotowym 2018
link arrow pdf
2018.01.03 Raporty bieżące 01/2018 Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego z  Kopalnią Jubilejnaja
link arrow pdf
2017.12.28 Raporty bieżące 89/2017 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 88/2017 Wyjaśnienie dotyczące treści raportu nr 87 z dnia 22 grudnia 2017
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 87/2017 Podjęcie decyzji o korekcie deklaracji podatkowej
link arrow pdf
2017.12.22 Raporty bieżące 86/2017 Decyzja spółki w sprawie wydłużenia czasu trwania Programu Emisji Obligacji
link arrow pdf
2017.12.20 Raporty bieżące 85/2017 Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki przez spółkę zależną
link arrow pdf
2017.12.19 Raporty bieżące 84/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Pekao SA
link arrow pdf
2017.12.15 Raporty bieżące 83/2017 Rezygnacja i powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2017.12.06 Raporty bieżące 82/2017 Rejestracja zmiany Statutu Spółki
link arrow pdf
2017.12.01 Raporty bieżące 81/2017 Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego z АО UК Sibirskaja
link arrow pdf
2017.11.30 Raporty bieżące 80/2017 Podpisanie umowy z Tata Steel IJmuiden BV przez Famur Famak SA
link arrow pdf
2017.11.30 Raporty bieżące 79/2017 Realizacja wspólnej inwestycji przez FAMUR oraz Polski Fundusz Rozwoju
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za III kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2017.11.29 Raporty bieżące 78/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu negocjacji z Polskim Funduszem Rozwoju SA
link arrow pdf
2017.11.23 Raporty bieżące 73k/2017 Korekta raportu bieżącego nr 73/2017 – Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 18.10.2017 r.
link arrow pdf
2017.11.21 Raporty bieżące 77/2017 Podpisanie umowy przez spółkę zależną Emitenta na pogłębianie szybu KWK Pniówek
link arrow pdf
2017.11.15 Raporty bieżące 76/2017 Podsumowanie kosztów subskrypcji akcji serii D i E
link arrow pdf
2017.11.07 Raporty bieżące 75/2017 Podpisanie umów na leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla PGG
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 74/2017 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 73/2017 Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 18.10.2017 r.
link arrow pdf
2017.10.18 Raporty bieżące 72/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR SA w dniu 18 października 2017 r.
link arrow pdf
2017.10.17 Raporty bieżące 71/2017 Zgłoszenie projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 października 2017 r. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR SA
link arrow pdf
2017.10.17 Raporty bieżące 70/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
link arrow pdf
2017.10.16 Raporty bieżące 69/2017 Podpisanie listu intencyjnego przez Famur Famak SA
link arrow pdf
2017.10.12 Raporty bieżące 68/2017 Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu
link arrow pdf
2017.10.12 Raporty bieżące 64/2017 K Korekta raportu bieżącego nr 64/2017 – Wybór oferty FAMUR SA na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu
link arrow pdf
2017.10.06 Raporty bieżące 67/2017 Zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Górniczym „SILESIA” Sp. z o. o.
link arrow pdf
2017.10.02 Raporty bieżące 66/2017 Wybór oferty FAMUR SA na leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla PGG
link arrow pdf
2017.09.29 Raporty bieżące 65/2017 Sprawozdanie Zarządu FAMUR SA uzasadniające podział
link arrow pdf
2017.09.25 Raporty bieżące 64/2017 Wybór oferty FAMUR SA na dostawę kompleksu ścianowego do Kazachstanu
link arrow pdf
2017.09.20 Raporty bieżące 63/2017 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2017.09.20 Raporty bieżące 62/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2017.08.31 Raporty bieżące 61/2017 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2017.08.29 Raporty bieżące 60/2017 Rejestracja akcji serii D w KDPW
link arrow pdf
2017.08.28 Raporty bieżące 59/2017 Dopuszczenie do obrotu akcji serii D
link arrow pdf
2017.08.07 Raporty bieżące 58/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 r
link arrow pdf
2017.07.28 Raporty bieżące 57/2017 Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału Kopex SA
link arrow pdf
2017.07.25 Raporty bieżące 56/2017 Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2017.07.25 Raporty bieżące 55/2017 Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu.
link arrow pdf
2017.07.25 Raporty bieżące 52/2017 K Korekta raportu nr 52/2017 – Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 54/2017 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogała w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 53/2017 Zawiadomienie TDJ S.A w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 52/2017 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I zp. z o.o. w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 51/2017 Zawarcie umów pomiędzy Bumech SA a FAMUR SA
link arrow pdf
2017.07.24 Raporty bieżące 50/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
link arrow pdf
2017.07.20 Raporty bieżące 49/2017 Informacje o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2017.06.29 Raporty bieżące 48/2017 Uzgodnienie przez Zarządy Famur i Kopex planu podziału Kopex SA
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 47/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 46/2017 Treść podjętych uchwał podczas ZWZ FAMUR SA w dniu 27.06.2017 r.
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 45/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Famur SA w dniu 27 czerwca 2017 r.
link arrow pdf
2017.06.27 Raporty bieżące 44/2017 Rozliczenie transakcji dotyczących pakietu kontrolnego akcji Kopex SA
link arrow pdf
2017.06.26 Raporty bieżące 43/2017 Zawarcie transakcji dotyczących pakietu kontrolnego akcji Kopex SA
link arrow pdf
2017.06.22 Raporty bieżące 42/2017 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR SA
link arrow pdf
2017.06.19 Raporty bieżące 41/2017 Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas NWZ FAMUR SA w dniu 05.06.2017 r.
link arrow pdf
2017.06.14 Raporty bieżące 40/2017 Wydanie przez Sąd Okręgowy postanowienia oddalającego wniosek akcjonariusza o udzielenie zabezpieczenia
link arrow pdf
2017.06.13 Raporty bieżące 36/2017k Informacja o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR – korekta raportu nr 36/2017
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 39/2017 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 39/2017 Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 38/2017 Zawiadomienie TDJ SA otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 37/2017 Zawiadomienie akcjonariusza – TDJ Equity I sp. z o.o., otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 36/2017 Informacje o transakcji otrzymana w trybie art. 19 MAR
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 35/2017 Oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego
link arrow pdf
2017.06.09 Raporty bieżące 34/2017 Zawarcie umowy objęcia akcji serii D i E oraz zakończenie subskrypcji akcji serii D i E
link arrow pdf
2017.06.08 Raporty bieżące 33/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
link arrow pdf
2017.06.06 Raporty bieżące 32/2017 Zakończenie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki.
link arrow pdf
2017.06.06 Raporty bieżące 31/2017 Zawarcie aneksu do umowy plasowania
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 30/2017 Rozpoczęcie procesu budowania przyspieszonej książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 29/2017 Zawarcie przez Spółkę wraz z TDJ Equity I sp. z o.o. oraz doradcami finansowymi umowy plasowania akcji w ramach oferty prywatnej
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 28/2017 Zgłoszone sprzeciwy do uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 05.06.2017 r.
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 27/2017 Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 05.06.2017 r..
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 26/2017 Zmiana do § 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu 05.06.2017 r.
link arrow pdf
2017.06.05 Raporty bieżące 25/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA w dniu 05 czerwca 2017 r.
link arrow pdf
2017.05.30 Raporty bieżące 24/2017 Projekty uchwał na ZWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2017.05.30 Raporty bieżące 23/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2017.05.15 Raporty bieżące 22/2017 Podpisanie umowy na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 21/2017 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 20/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2017.05.09 Raporty bieżące 19/2017 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie oferty nabycia akcji KOPEX SA oraz przyjęcie modelu
link arrow pdf
2017.05.05 Raporty bieżące 18/2017 Zawarcie umowy na dostawę sekcji obudów do JSW
link arrow pdf
2017.04.28 Raporty bieżące 17/2017 Zaproszenie do zawarcia umowy na roboty budowlane i budowę szybu Grzegorz
link arrow pdf
2017.04.28 Raporty bieżące 16/2017 Wybór oferty FAMUR na dostawę sekcji obudów do JSW
link arrow pdf
2017.04.25 Raporty bieżące 15/2017 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.
link arrow pdf
2017.04.19 Raporty bieżące 13/2017 Zawarcie umowy na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Węgla JSW SA KWK „Budryk”
link arrow pdf
2017.04.13 Raporty bieżące 12/2017 Zawarcie umowy z Hans Künz GmbH
link arrow pdf
2017.04.04 Raporty bieżące 11/2017 Nabycie 100% udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o.
link arrow pdf
2017.03.24 Raporty bieżące 10/2017 Wstępna oferta nabycia 100% udziałów Fugo Zamet sp. z o.o. – aktualizacja informacji
link arrow pdf
2017.03.24 Raporty bieżące 9/2017 Podpisanie umowy na dostawę obudowy zmechanizowanej do Rosji
link arrow pdf
2017.03.09 Raporty bieżące 8/2017 Powtórny wybór oferty konsorcjum Kopex PBSz i FAMUR PEMUG na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz
link arrow pdf
2017.03.02 Raporty bieżące 7/2017 Wybór oferty FAMUR PEMUG na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla JSW SA KWK „Budryk”
link arrow pdf
2017.02.16 Raporty bieżące 6/2017 Wstępna oferta nabycia 100% udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o
link arrow pdf
2017.02.15 Raporty bieżące 5/2017 Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2017.02.13 Raporty bieżące 4/2017 Podpisanie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Czertinskaja-Koksowaja
link arrow pdf
2017.02.09 Raporty bieżące 3/2017 Wybór oferty FAMUR SA na dostawę obudowy zmechanizowanej do Rosji
link arrow pdf
2017.01.26 Raporty bieżące 2/2017 Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR SA w roku obrotowym 2017
link arrow pdf
2017.01.12 Raporty bieżące 1/2017 Powtórzenie czynności badania i oceny ofert konsorcjum Kopex PBSz i FAMUR PEMUG na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz
link arrow pdf
2016.12.22 Raporty bieżące 52/2016 Wybór oferty FAMUR SA na dostawę kompleksu ścianowego do Rosji
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA 2016 R.
link arrow Czytaj
2016.12.02 Raporty bieżące 51/2016 Finalizacja umowy inwestycyjnej
link arrow pdf
2016.12.02 Raporty bieżące 50/2016 Udzielenie poręczenia dla Grupy Kopex
link arrow pdf
2016.11.21 Raporty bieżące 49/2016 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP SA
link arrow pdf
2016.11.18 Raporty bieżące 48/2016 Wybór oferty konsorcjum Kopex PBSz i FAMUR PEMUG na roboty budowlane i budowę Szybu Grzegorz
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za III kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2016.11.04 Raporty bieżące 47/2016 Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy FAMUR za III kwartały 2016 r.
link arrow pdf
2016.10.05 Raporty bieżące 46/2016 Zawarcie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o.
link arrow pdf
2016.09.20 Raporty bieżące 45/2016 Wejście w życie kontraktu – „MINI MARITZA IZTOK” EAD
link arrow pdf
2016.09.16 Raporty bieżące 44/2016 Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze Grupa Tauron
link arrow pdf
2016.08.30 Raporty bieżące 43/2016 Zawarcie umowy z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze
link arrow pdf
2016.08.09 Raporty bieżące 42/2016 Zamiar zawarcia umowy z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. zo.o. Zakład Górniczy Brzeszcze
link arrow pdf
2016.08.05 Raporty bieżące 41/2016 Dopuszczenie do obrotu akcji serii C
link arrow pdf
2016.08.02 Raporty bieżące 40/2016 Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 r.
link arrow pdf
2016.07.28 Raporty bieżące 39/2016 Rejestracja akcji serii C FAMUR SA w KDPW
link arrow pdf
2016.07.04 Raporty bieżące 38/2016 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką Elgór+Zamet Sp. z o.o.
link arrow pdf
2016.06.28 Raporty bieżące 37/2016 Powołanie osoby nadzorującej – uzupełnienie
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 36/2016 Zawarcie umowy znaczącej z ICBC
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 35/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR SA w dniu 24 czerwca 2016 r.
link arrow pdf
2016.06.24 Raporty bieżące 34/2016 Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA w dniu 24 czerwca 2016 r.
link arrow pdf
2016.06.21 Raporty bieżące 33/2016 Informacja poufna
link arrow pdf
2016.06.21 Raporty bieżące 32/2016 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
link arrow pdf
2016.06.21 Raporty bieżące 31/2016K Korekta raportu bieżącego nr 31/2016
link arrow pdf
2016.06.17 Raporty bieżące 31/2016 Rezygnacja osoby nadzorującej
link arrow pdf
2016.06.16 Raporty bieżące 30/2016 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
link arrow pdf
2016.06.16 Raporty bieżące 29/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
link arrow pdf
2016.05.25 Raporty bieżące 28/2016 Projekty uchwał na ZWZ
link arrow pdf
2016.05.23 Raporty bieżące 27/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2016.05.23 Raporty bieżące 26/2016 Zawarcie umowy znaczącej z „MINI MARITZA IZTOK” EAD
link arrow pdf
2016.05.20 Raporty bieżące 25/2016 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 20 maja 2016 r.
link arrow pdf
2016.05.20 Raporty bieżące 24/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA w dniu 20 maja 2016 r.
link arrow pdf
2016.05.13 Raporty bieżące 23/2016 Kontrakt dla OAO Kopalni Kyrgajska – zwiększenie wartości umowy
link arrow pdf
2016.05.05 Raporty bieżące 22/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 21/2016 Sprawozdania zarządów FAMUR SA i ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. uzasadniające połączenie spółek
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 20/2016 Stanowisko zarządu odnośnie planowanego połączenia emitenta
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 19/2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2016.04.18 Raporty bieżące 18/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2016.04.01 Raporty bieżące 17/2016 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną Famur Brand Sp. z o.o.
link arrow pdf
2016.03.17 Raporty bieżące 16/2016 Informacja poufna
link arrow pdf
2016.03.15 Raporty bieżące 15/2016 Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia FAMUR SA i ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o.
link arrow pdf
2016.03.07 Raporty bieżące 14/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA w dniu 7 marca 2016 r.
link arrow pdf
2016.03.07 Raporty bieżące 13/2016 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 7 marca 2016 r.
link arrow pdf
2016.03.01 Raporty bieżące 12/2016 Rezygnacja osoby zarządzającej
link arrow pdf
2016.02.22 Raporty bieżące 11/2016 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Famur za IV kwartał 2016 r.
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 10/2016 Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 9/2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2016.02.04 Raporty bieżące 8/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2016.01.29 Raporty bieżące 7/2016 Informacja o statusie umowy z kontrahentem tureckim
link arrow pdf
2016.01.27 Raporty bieżące 6/2016 Informacja poufna
link arrow pdf
2016.01.25 Raporty bieżące 5/2016 Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR SA w roku obrotowym 2016
link arrow pdf
2016.01.15 Raporty bieżące 4/2016 Uzgodnienie planu połączenia FAMUR SA i ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o.
link arrow pdf
2016.01.13 Raporty bieżące 3/2016 Rejestracja zmian w Statucie Emitenta
link arrow pdf
2016.01.12 Raporty bieżące 2/2016 Rejestracja Obligacji serii A
link arrow pdf
2016.01.12 Raporty bieżące 1/2016 Rejestracja podziału Emitenta
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 57/2015 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 56/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
link arrow pdf
2015.12.30 Raporty bieżące 55/2015 Informacja poufna
link arrow pdf
2015.12.22 Raporty bieżące 54/2015 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A oraz dokonanie przydziału
link arrow pdf
2015.12.18 Raporty bieżące 53/2015 Uruchomienie Programu Emisji Obligacji Emitenta
link arrow pdf
2015.12.17 Raporty bieżące 52/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną i podpisanie planu połączenia
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2015
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2015
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2015
link arrow Czytaj
2015.11.30 Raporty bieżące 51/2015 Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
link arrow pdf
2015.11.09 Raporty bieżące 50/2015 Zawarcie umowy na rynku rosyjskim
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2015 r.
link arrow pdf
2015.11.02 Raporty bieżące 49/2015 Informacja poufna
link arrow pdf
2015.11.02 Raporty bieżące 48/2015 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
link arrow pdf
2015.10.30 Raporty bieżące 47/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA w dniu 30 października 2015 r.
link arrow pdf
2015.10.30 Raporty bieżące 46/2015 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 30 października 2015 r.
link arrow pdf
2015.09.29 Raporty bieżące 45/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
link arrow pdf
2015.09.28 Raporty bieżące 44/2015 Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska SA
link arrow pdf
2015.09.16 Raporty bieżące 43/2015 Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta
link arrow pdf
2015.09.07 Raporty bieżące 42/2015 Zawarcie umowy znaczącej z BGK
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 41/2015 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 40/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2015.08.31 Raporty bieżące 39/2015 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Emitenta
link arrow pdf
2015.08.25 Raporty bieżące 38/2015 Zawarcie aneksów do umowy znaczącej z Bankiem Pekao SA
link arrow pdf
2015.07.31 Raporty bieżące 36/2015 Sprawozdania zarządów FAMUR SA i FAMUR PEMUG Sp. z o.o. dotyczące podziału emitenta
link arrow pdf
2015.07.20 Raporty bieżące 35/2015 Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału FAMUR SA
link arrow pdf
2015.07.01 Raporty bieżące 34/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
link arrow pdf
2015.06.30 Raporty bieżące 33/2015 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
link arrow pdf
2015.06.29 Raporty bieżące 32/2015 Aneks do umowy znaczącej z kontrahentem tureckim
link arrow pdf
2015.06.19 Raporty bieżące 31/2015 Spełnienie warunku umowy znaczącej z BGK
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 30/2015 Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 29/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR SA w dniu 18 czerwca 2015 r.
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 28/2015 Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA w dniu 18 czerwca 2015 r.
link arrow pdf
2015.06.18 Raporty bieżące 27/2015 Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej FAMUR SA
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 26/2015 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 25/2015 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2015.06.02 Raporty bieżące 24/2015 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2015.06.01 Raporty bieżące 23/2015 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną ZMG GLINIK Sp. z o.o.
link arrow pdf
2015.05.22 Raporty bieżące 22/2015 Projekty uchwał na ZWZ
link arrow pdf
2015.05.22 Raporty bieżące 21/2015 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 20/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Emitenta i uzgodnienie planu podziału
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 19/2015 Nabycie akcji własnych przez spółkę zależną FAMUR SA
link arrow pdf
2015.04.30 Raporty bieżące 18/2015 Rozszerzenie zakresu Programu Integracji Operacyjnej
link arrow pdf
2015.04.27 Raporty bieżące 17/2015 Rekomendacja Zarządu FAMUR SA w sprawie podziału zysku za rok 2014
link arrow pdf
2015.04.23 Raporty bieżące 16/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA odbytym w dniu 23.04.2015 r.
link arrow pdf
2015.04.23 Raporty bieżące 15/2015 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 23.04.2015 r.
link arrow pdf
2015.04.17 Raporty bieżące 14/2015 Zawarcie znaczącej umowy z BGK
link arrow pdf
2015.04.09 Raporty bieżące 13/2015 Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2015.04.09 Raporty bieżące 12/2015 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
2015.04.01 Raporty bieżące 11/2015 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2015.03.17 Raporty bieżące 10/2015 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2015.03.17 Raporty bieżące 9/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2015.03.16 Raporty bieżące 8/2015K Uzgodnienie planu połączenia FAMUR SA i ZMG GLINIK Sp. z o.o. – korekta raportu nr 8/2015
link arrow pdf
2015.03.16 Raporty bieżące 8/2015 Uzgodnienie planu połączenia FAMUR SA i ZMG GLINIK Sp. z o.o.
link arrow pdf
2015.03.09 Raporty bieżące 7/2015 Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową
link arrow pdf
2015.03.09 Raporty bieżące 6/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną ZMG GLINIK Sp. z o.o.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2014 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2015 r.
link arrow pdf
2015.02.26 Raporty bieżące 5/2015 Zawarcie znaczącej umowy z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2015.02.17 Raporty bieżące 4/2015 Zawarcie umowy znaczącej z Grupą TAURON
link arrow pdf
2015.02.06 Raporty bieżące 3/2015 Informacja poufna
link arrow pdf
2015.01.20 Raporty bieżące 2/2015 Terminy publikacji raportów okresowych FAMUR SA w roku obrotowym 2015
link arrow pdf
2015.01.08 Raporty bieżące 1/2015 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT Sp. z o.o.
link arrow pdf
2014.12.22 Raporty bieżące 82/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
link arrow pdf
2014.12.18 Raporty bieżące 81/2014 Aneks do znaczącej umowy z kontrahentem tureckim
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2014
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2014
link arrow Czytaj
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY FAMUR ZA ROK 2014
link arrow Czytaj
2014.12.10 Raporty bieżące 80/2014 Nabycie aktywów o znacznej wartości
link arrow pdf
2014.11.28 Raporty bieżące 79/2014 Umowa znacząca z Alstom Power Sp. z o.o.
link arrow pdf
2014.11.27 Raporty bieżące 78/2014 Nabycie pakietu kontrolnego w FAMAK SA
link arrow pdf
2014.11.26 Raporty bieżące 77/2014 Zawarcie znaczącej umowy z OAO SUEK-Kuzbass
link arrow pdf
2014.11.24 Raporty bieżące 76/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA odbytym w dniu 24.11.2014 r.
link arrow pdf
2014.11.24 Raporty bieżące 75/2014 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 24 listopada 2014 r.
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2014 r.
link arrow pdf
2014.11.12 Raporty bieżące 74/2014 Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2014.11.07 Raporty bieżące 73/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
2014.11.03 Raporty bieżące 72/2014 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną NFUG NOWOMAG SA
link arrow pdf
2014.10.20 Raporty bieżące 71/2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2014.10.20 Raporty bieżące 70/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2014.10.15 Raporty bieżące 69/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną GEORYT Sp. z o.o. i podpisanie planu połączenia
link arrow pdf
2014.10.03 Raporty bieżące 68/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA odbytym w dniu 3 października 2014 r.
link arrow pdf
2014.10.03 Raporty bieżące 67/2014 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 3 października 2014 r.
link arrow pdf
2014.10.01 Raporty bieżące 66/2014 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
link arrow pdf
2014.10.01 Raporty bieżące 66/2014 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej
link arrow pdf
2014.10.01 Raporty bieżące 65/2014 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną FMG PIOMA SA
link arrow pdf
2014.09.22 Raporty bieżące 64/2014 Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2014.09.22 Raporty bieżące 63/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
2014.09.16 Raporty bieżące 62/2014 Zmiana kryterium rozpoznawania umowy znaczącej
link arrow pdf
2014.09.12 Raporty bieżące 61/2014 Zawarcie umowy znaczącej z JSC ArcelorMittal Temirtau
link arrow pdf
2014.09.12 Raporty bieżące 60/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska
link arrow pdf
2014.09.08 Raporty bieżące 59/2014 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z Bankiem Pekao SA
link arrow pdf
2014.09.05 Raporty bieżące 58/2014 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
link arrow pdf
2014.09.01 Raporty bieżące 57/2014 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2014.09.01 Raporty bieżące 56/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2014.09.01 Raporty bieżące 55/2014 Powołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2014.09.01 Raporty bieżące 54/2014 Odwołanie osoby zarządzającej
link arrow pdf
2014.09.01 Raporty bieżące 53/2014 Podpisanie listu intencyjnego
link arrow pdf
2014.08.29 Raporty bieżące 52/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Raiffeisen Bank Polska SA
link arrow pdf
2014.08.29 Raporty bieżące 51/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Tauron Wydobycie SA
link arrow pdf
2014.08.29 Raporty bieżące 50/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2014.08.29 Raporty bieżące 49/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
link arrow pdf
2014.08.26 Raporty bieżące 48/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną NFUG NOWOMAG SA i podpisanie planu połączenia
link arrow pdf
2014.08.22 Raporty bieżące 47/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA odbytym w dniu 22 sierpnia 2014 r.
link arrow pdf
2014.08.22 Raporty bieżące 46/2014 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR SA w dniu 22 sierpnia 2014 r.
link arrow pdf
2014.08.04 Raporty bieżące 45/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia oraz pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2014.07.23 Raporty bieżące 44/2014 Zawarcie znaczącej umowy exportowej na rynku tureckim
link arrow pdf
2014.07.18 Raporty bieżące 43/2014 Ogłoszenie projektów uchwał na NWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2014.07.18 Raporty bieżące 42/2014 Zwołanie NWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2014.07.01 Raporty bieżące 41/2014 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta z REMAG SA
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 40/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR SA odbytym w dniu 30.06.2014
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 39/2014 Powołanie osób nadzorujących
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 38/2014 Wypłata dywidendy
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 37/2014 Treść podjętych uchwał podczas WZA FAMUR SA w dniu 30.06.2014
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 36/2014 Odstąpienie od prawa zakupu od podmiotu zależnego TDJ SA akcji KOPEX SA
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 35/2014 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 35/2014 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 34/2014 Rezygnacja osoby zarządzającej
link arrow pdf
2014.06.30 Raporty bieżące 33/2014 Rezygnacja osób nadzorujących
link arrow pdf
2014.06.27 Raporty bieżące 32/2014 Uzgodnienie planu połączenia FAMUR SA z PIOMA SA
link arrow pdf
2014.06.24 Raporty bieżące 31/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
link arrow pdf
2014.06.18 Raporty bieżące 30/2014 Zawarcie znaczącej umowy z JSW SA
link arrow pdf
2014.06.12 Raporty bieżące 29/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
link arrow pdf
2014.05.30 Raporty bieżące 28/2014 Projekty uchwał na ZWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2014.05.30 Raporty bieżące 27/2014 Zwołanie ZWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2014.05.29 Raporty bieżące 26/2014 Realizacja kolejnego etapu procedury optymalizacji procesów produkcyjnych
link arrow pdf
2014.05.21 Raporty bieżące 25/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR SA odbytym w dniu 21.05.2014
link arrow pdf
2014.05.21 Raporty bieżące 24/2014 Treść podjętych uchwał podczas NWZ FAMUR SA w dniu 21.05.2014
link arrow pdf
2014.05.19 Raporty bieżące 23/2014 Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia
link arrow pdf
2014.05.16 Raporty bieżące 22/2014 Opinia Rady Nadzorczej FAMUR SA dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji dywidendy
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za I kwartał 2014r.
link arrow pdf
2014.05.12 Raporty bieżące 21/2014 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
link arrow pdf
2014.04.30 Raporty bieżące 20/2014 Zawarcie znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
link arrow pdf
2014.04.23 Raporty bieżące 19/2014 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
link arrow pdf
2014.04.23 Raporty bieżące 18/2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 r.
link arrow pdf
2014.04.22 Raporty bieżące 17/2014 Zawarcie znaczącej umowy z Nordea Bank Polska
link arrow pdf
2014.04.18 Raporty bieżące 16/2014 Spełnienie warunku rozwiązującego znaczącej umowy z KW SA
link arrow pdf
2014.04.17 Raporty bieżące 15/2014 Projekt Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA
link arrow pdf
2014.04.17 Raporty bieżące 14/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2014.04.03 Raporty bieżące 13/2014 Zawarcie znaczącej umowy z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2014.03.03 Raporty bieżące 12/2014 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie powództwa spółki zależnej Emitenta FAZOS SA przeciwko KOPEX SA oraz TAGOR SA
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2013 r.
link arrow pdf
2014.02.28 Raporty bieżące 11/2014 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną REMAG SA
link arrow pdf
2014.02.28 Raporty bieżące 10/2014 Uruchomienie Programu Integracji Grupy FAMUR
link arrow pdf
2014.02.19 Raporty bieżące 9/2014 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2014.02.14 Raporty bieżące 8/2014 Zawarcie umowy na dostawy sprzętu do Indonezji
link arrow pdf
2014.01.28 Raporty bieżące 7/2014 Terminy przekazywania przez FAMUR SA raportów okresowych w 2014 roku
link arrow pdf
2014.01.21 Raporty bieżące 6/2014 Stanowisko Zarządu FAMUR SA w stosunku do publicznie dostępnych informacji
link arrow pdf
2014.01.09 Raporty bieżące 5/2014 Informacja o udzieleniu prokury
link arrow pdf
2014.01.03 Raporty bieżące 4/2014 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
link arrow pdf
2014.01.03 Raporty bieżące 3/2014 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
link arrow pdf
2014.01.03 Raporty bieżące 2/2014 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
link arrow pdf
2014.01.03 Raporty bieżące 1/2014 Zawarcie z TDJ SA umowy dającej prawo zakupu od podmiotu zależnego TDJ SA 7.433.000 akcji Kopex SA, stanowiących 9,9996 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kopex SA
link arrow pdf
2013.12.31 Raporty bieżące 59/2013 Zawiadomienie od akcjonariusza TDJ Equity I Sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji FAMUR SA
link arrow pdf
2013.12.31 Raporty bieżące 58/2013 Zawiadomienie od akcjonariusza TDJ SA o zmianie stanu posiadania akcji FAMUR SA
link arrow pdf
2013.12.27 Raporty bieżące 57/2013 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
link arrow pdf
2013.12.19 Raporty bieżące 56/2013 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej Kopex SA wobec wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
link arrow pdf
2013.12.16 Raporty bieżące 55/2013 Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2013
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR S.A ZA ROK 2013
link arrow Czytaj
2013.11.26 Raporty bieżące 54/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową SA
link arrow pdf
2013.11.15 Raporty bieżące 53/2013 Zmiany w Zarządzie FAMUR SA
link arrow pdf
2013.11.15 Raporty bieżące 52/2013 Powołanie osoby nadzorującej
link arrow pdf
2013.11.15 Raporty bieżące 51/2013 Rezygnacja osoby nadzorującej
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2013 r.
link arrow pdf
2013.11.08 Raporty bieżące 50/2013 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Nordea Bank Polska SA
link arrow pdf
2013.11.08 Raporty bieżące 49/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.10.30 Raporty bieżące 48/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Pekao SA
link arrow pdf
2013.10.29 Raporty bieżące 47/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.10.29 Raporty bieżące 46/2013 Nabycie aktywów znacznej wartości
link arrow pdf
2013.10.29 Raporty bieżące 45/2013 Nabycie aktywów znacznej wartości
link arrow pdf
2013.10.21 Raporty bieżące 44/2013 Stanowisko Zarządu FAMUR SA w stosunku do publicznie dostępnych informacji
link arrow pdf
2013.10.21 Raporty bieżące 43/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.09.30 Raporty bieżące 42/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.09.16 Raporty bieżące 41/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.09.12 Raporty bieżące 40/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2013.09.06 Raporty bieżące 39/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.08.28 Raporty bieżące 38/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.08.23 Raporty bieżące 37/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Nordea Finance Polska SA
link arrow pdf
2013.08.02 Raporty bieżące 36/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.07.23 Raporty bieżące 35/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.07.10 Raporty bieżące 34/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.06.28 Raporty bieżące 33/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
link arrow pdf
2013.06.27 Raporty bieżące 32/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ostatnim ZWZ
link arrow pdf
2013.06.26 Raporty bieżące 31/2013 Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
link arrow pdf
2013.06.26 Raporty bieżące 30/2013 Informacje o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia
link arrow pdf
2013.06.26 Raporty bieżące 29/2013 Treść uchwał powziętych przez ZWZ FAMUR SA
link arrow pdf
2013.06.26 Raporty bieżące 28/2013 Nabycie aktywów znacznej wartości
link arrow pdf
2013.06.24 Raporty bieżące 27/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.06.13 Raporty bieżące 26/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.06.12 Raporty bieżące 25/2013 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
link arrow pdf
2013.06.12 Raporty bieżące 24/2013 Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
link arrow pdf
2013.06.10 Raporty bieżące 23/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Katowickim Holdingiem Węglowym SA
link arrow pdf
2013.06.07 Raporty bieżące 22/2013 Wniesienie przez spółkę zależną apelacji do wyroku z dnia 29 marca 2013 roku
link arrow pdf
2013.06.06 Raporty bieżące 21/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2013.06.06 Raporty bieżące 20/2013 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia nowych punktów oraz projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
link arrow pdf
2013.05.29 Raporty bieżące 19/2013 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR SA
link arrow pdf
2013.05.29 Raporty bieżące 18/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
link arrow pdf
2013.05.28 Raporty bieżące 17/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.05.23 Raporty bieżące 16/2013 Zawiadomienie członka organu nadzorczego Emitenta w związku ze zmianą ilości głosów na WZ
link arrow pdf
2013.04.30 Raporty bieżące 14/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
link arrow pdf
2013.04.29 Raporty bieżące 13/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy Famur
link arrow pdf
2013.04.15 Raporty bieżące 12/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy Famur
link arrow pdf
2013.03.29 Raporty bieżące 11/2013 Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa spółki zależnej Emitenta FAZOS SA przeciwko KOPEX SA oraz TAGOR SA
link arrow pdf
2013.03.28 Raporty bieżące 10/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.03.12 Raporty bieżące 9/2013 Zawarcie znaczącej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA
link arrow pdf
2013.03.11 Raporty bieżące 8/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za IV kwartał 2012 r.
link arrow pdf
2013.02.18 Raporty bieżące 7/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.01.29 Raporty bieżące 5/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Południowym Koncernem Węglowym SA
link arrow pdf
2013.01.28 Raporty bieżące 4/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.01.22 Raporty bieżące 3/2013 Terminy przekazywania przez FAMUR SA raportów okresowych w 2013 roku
link arrow pdf
2013.01.07 Raporty bieżące 2/2013 Umowa znacząca w ramach Grupy FAMUR
link arrow pdf
2013.01.02 Raporty bieżące 1/2013 Zawarcie umowy znaczącej z Kompanią Węglową SA
link arrow pdf
2012.12.20 Raporty bieżące 64/2012 Umowa znacząca w ramach Grupy Famur
link arrow pdf
2012.12.17 Raporty bieżące 63/2012 Wejście w życie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
link arrow pdf
SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY FAMUR ZA I PÓŁROCZE 2012
link arrow Czytaj
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY FAMUR SA ZA ROK 2012
link arrow Czytaj
2012.12.13 Raporty bieżące 62/2012 Umowa znacząca w ramach Grupy Famur
link arrow pdf
2012.12.10 Raporty bieżące 61/2012 Zawarcie umowy znaczącej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
link arrow pdf
2012.11.28 Raporty bieżące 60/2012 Umowa znacząca w ramach Grupy Famur
link arrow pdf
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FAMUR za III kwartał 2012 r.
link arrow pdf
2012.11.09 Raporty bieżące 59/2012 Otrzymanie od Kopex SA zasądzonej kwoty
link arrow pdf
2012.11.08 Raporty bieżące 58/2012 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie powództwa FAMUR SA przeciwko Kopex SA
link arrow pdf
2012.10.29 Raporty bieżące 57/2012