Społeczność

Sukces to nie tylko wskaźniki finansowe

To również dbałość o otoczenie. W Grenevii chcemy, by nasze działania przekładały się na rozwój naszej wewnętrznej społeczności oraz jej zewnętrznego otoczenia. Dziś, wspierając nasze spółki portfelowe, dzielimy się nie tylko doświadczeniem biznesowym, ale też społecznym know-how.

Stawiamy przed sobą konkretne zadania i wyznaczamy zasady, którymi chcemy się kierować przy ich realizacji:

1

Współpraca

Współpracujemy z przedsiębiorstwami i organizacjami, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski i regionów.

2

Edukacja

Wzmacniamy edukację i rozwój pracowników oraz społeczności lokalnych.

3

Odpowiedzialny pracodawca

Chcemy być preferowanym, długoletnim i odpowiedzialnym pracodawcą.

4

Kultura pracy

Rozwijamy kulturę organizacyjną promującą równouprawnienie i różnorodność.