Kontakt RODO

Marzena Smolarska
inspektor ochrony danych
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
iod@famur.com
T: 781550418