Dywidenda

Rok 2024 2024.06.21
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRENEVIA S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2024 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2023 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2023 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ GRENEVIA SA link arrow pdf
Rok 2023 2023.06.27
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRENEVIA S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2022 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2022 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ GRENEVIA SA link arrow pdf
Rok 2022 2022.06.22
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2021 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2021 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2021 2021.06.22
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2020 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2020 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2020 2020.06.29
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2019 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2019 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA w dniu 22.06.2021 link arrow pdf
Rok 2019 2019.06.17
W dniu 17 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 304.622.055,88 z (tj. 0,53 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 22 lipiec 2019 r.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf Informacje o dywidendzie link arrow pdf
Rok 2018 2018.06.29
W dniu 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 252.895.813,28 z (tj. 0,44 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 17 lipca 2018 r.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf Informacje o dywidendzie link arrow pdf
Rok 2017 2017.06.27
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2016 nie będzie wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2016 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2016 2016.06.24
W 2015 r. spółka FAMUR SA nie wygenerowała jednostkowego zysku netto. W dniu 24 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy z kapitału zapasowego Spółki.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2015 2015.01.16
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR SA, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2015 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2014 nie będzie wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2014 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2014 2014.06.30
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 404.460.000,00 (tj. 0,84 zł na jedną akcję). Termin wypłaty dywidendy – 25 lipca 2014 r.
Informacje o dywidendzie link arrow pdf
Rok 2013 2013.06.26
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2013 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2012 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2012 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2012 2012.06.28
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2011 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2011 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2011 2011.07.21
W dniu 21 lipca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMUR SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy o wartości 0,62 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom poprzez wydanie akcji Spółek Zamet Industry SA i Polska Grupa Odlewnicza SA oraz poprzez wypłatę dywidendy pieniężnej.Wysokość dywidendy – 298.530.000,00 zł (część pieniężna i niepieniężna); Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcje – 0,62 zł; Liczba akcji objęta dywidendą – 481.500.000;Dzień dywidendy – 16 sierpnia 2011 roku; Termin wypłaty dywidendy – 6 września 2011 roku.
Treść uchwał powziętych przez ZWZ FAMUR SA link arrow pdf Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy link arrow pdf Pytania i odpowiedzi link arrow pdf
Rok 2010 2010.06.30
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2009 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2009 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał powziętych przez ZWZ FAMUR SA link arrow pdf
Rok 2009 2009.06.19
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2009 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2008 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2008 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał powziętych przez ZWZ FAMUR SA (19.06.2009) link arrow pdf
Rok 2008 2008.06.23
Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FAMUR SA, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2008 r., dywidenda z zysku za rok obrotowy 2007 nie była wypłacana. Zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31.12.2007 postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Treść uchwał powziętych przez ZWZ FAMUR SA (23.06.2008) link arrow pdf
Wczytaj więcej