Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Stosujemy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nieregulowanych przez prawo, a przy tym niestwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nierównoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.

Grenevia zobowiązała się do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz wyznaczyła sobie dodatkowe cele związane z tym obszarem.

Nasze cele

1

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój traktujemy jako integralną część procesu podejmowania decyzji w całej organizacji.

2

Wysokie standardy

Kierujemy się najwyższymi standardami w prowadzeniu działalności i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz sprzedaży. Do końca 2025 roku relacje z 70% naszych istotnych dostawców będą oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevia.

3

Aktywny dialog

Prowadzimy aktywny dialog z interesariuszami i wdrażamy najlepsze praktyki raportowania, zarządzania ryzykiem oraz ładu korporacyjnego.

4

Efektywność

Zwiększamy efektywność organizacji poprzez doskonalenie procesowe, w tym automatyzację i cyfryzację.

Udział kobiet i mężczyzn w organach spółki

Zarząd
Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2023.07.0110
2022.12.3114
2021.12.3114
2020.12.3116
2019.12.3116
2018.12.3117
2017.10.3115
2016.12.3114
Rada nadzorcza
Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2023.07.0116
2022.12.3115
2021.12.3115
2020.12.3125
2019.12.3125
2018.12.3125
2017.12.3125
2016.12.3114