Akcjonariat

Akcjonariat
AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosów na WZUdział %
TDJ Equity I Sp. z o.o.290 728 459290 728 45950,59%
Nationale-Nederlanden OFE*57 468 00057 468 00010,00%
Allianz OFE**55 513 00055 513 0009,66%
Grenevia SA***41164 1160,00%
Pozostali****170 967 098170 967 09829,75%
Razem574 680 673574 680 673100%

Stan posiadania akcji jest zgodny z ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Grenevia SA z dnia 27 czerwca 2023 r.

* Fundusz zarządzany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA tj.: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”)

**Fundusz zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska SA tj: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny („Allianz OFE”)

*** Grenevia oraz pośrednio spółkę zależną FAMUR Finance sp. z o.o. (4.116)

**** łącznie pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów.