2023.09.30 Raporty okresowe

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Grenevia za III kwartał 2023 r.