Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 stycznia 2021 r.

Godzina