Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 17 sierpnia 2021 r.

Godzina