2023.08.29 Komunikaty prasowe

Wzrost przychodów we wszystkich segmentach Grenevii. Grupa podsumowała I półrocze 2023 roku.

Grupa Grenevia w I półroczu 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 781 mln zł, co stanowiło wzrost o 42% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Zysk Grupy wyniósł 92 mln zł, natomiast EBITDA na poziomie 229 mln jest o 20% wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku. 40% przychodów Grenevii pochodziło z „zielonego biznesu”.

Główne wskaźniki finansowe odzwierciedlają wpływ wszystkich segmentów Grupy na prowadzoną działalność biznesową. W każdym z nich wzrosły przychody zewnętrzne (tj bez sprzedaży między segmentami): w segmencie FAMUR były wyższe o 74 mln zł, w obszarze elektroenergetyki (Elgór+Hansen) o 18 mln zł, a w fotowoltaice (PST) o 13 mln zł. Z kolei objęcie konsolidacją przychodów e-mobilności (Impact) pozwoliło dodać do wyniku Grupy 125 mln zł.

Na wzrost przychodów Grupy Grenevia w I półroczu 2023 roku, o 231 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, złożyło się ich zwiększenie w segmentach: FAMUR (+15% r/r), elektroenergetyka (+106% r/r) i fotowoltaika (+50% r/r), a objęcie konsolidacją segmentu e-mobilności dodało do przychodów Grupy 125 mln zł.

Wzrost przychodów przełożył się na poprawę poziomu wskaźnika EBITDA. W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wyniósł on 229 mln zł. To o 38 mln zł więcej niż w I półroczu 2022 roku, co oznacza wzrost o 20%. Zysk Grupy Grenevia w I półroczu 2023 roku wyniósł 92 mln zł.

Istotny jest fakt, że w I półroczu br. wzrost przychodów dotyczył wszystkich segmentów biznesowych Grupy Grenevia. Intensywnie rozwijamy nasze spółki portfelowe, utrzymując wysoką rentowność na poziomie EBITDA wynoszącą 29%. Z kolei wysokość długu netto względem EBITDA utrzymuje się na bezpiecznym poziomie i pozwala nam wspierać rozwój naszych „zielonych inwestycji”.

Beata Zawiszowska, prezes zarządu Grenevia SA

Grenevia jest aktywnym inwestorem w projekty z obszaru zielonej transformacji. Konsekwentnie rozwija działalność czterech segmentów biznesowych. Są to: fotowoltaika wielkoskalowa i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjne, magazyny energii i elektromobilność w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej są rozwijane w ramach segmentu FAMUR. Ta struktura charakteryzuje się duża niezależnością operacyjną segmentów tworzących Grupę.

Grupa Grenevia konsekwentnie wdraża w swojej działalności Strategię Zrównoważonego Rozwoju. Dokument na lata 2023-2030 został przyjęty we wszystkich segmentach działalności Grupy.

Sukcesywnie realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju w Grupie Grenevia, czego przykładem jest akwizycja spółki Total Wind, która pozwoli segmentowi FAMUR znacząco zwiększyć zaangażowanie w m.in. działalność remontową przekładni turbin wiatrowych. Segment Elgór+Hansen natomiast rozpoczął dostawy produktów dla partnerów z sektora energetyki odnawialnej. Coraz więcej procesów w naszej organizacji wpisuje się również w zasady gospodarki obiegu zamkniętego. W czerwcu 2023 roku Grupa przystąpiła do United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Wszystkie te działania pokazują, że konsekwentnie zmierzamy zieloną drogą, którą ogłosiliśmy na początku bieżącego roku.

Beata Zawiszowska, prezes zarządu Grenevia SA

Podsumowanie działalności segmentów Grupy Grenevia w I półroczu 2023 roku

Segment e-mobilności – działalność IMPACT była skoncentrowana na pozyskiwaniu nowych umów ramowych i zamówień na dostawy systemów bateryjnych do e-autobusów na lata 2024-2026, a także w obszarze magazynów energii, branży kolejowej i maszyn off-highway. IMPACT kontynuuje współpracę z klientem SOLARIS, który od czerwca br. wygrał kilka przetargów na dostawę autobusów do europejskich miast, m.in. we Włoszech, Serbii i Austrii. IMPACT rozpoczął także współpracę z nowym klientem Alexander Dennis Limited (ADL) – światowym liderem w projektowaniu i produkcji autobusów piętrowych. Planowana jest produkcja seryjna dla ADL w najbliższych kwartałach 2023 i 2024 roku. IMPACT kontynuuje inwestycję GigafactoryX, w ramach której w Pruszkowie powstaje wielkoskalowa fabryka baterii przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych i magazynów energii. Nowoczesny zakład, zaprojektowany w zgodzie z aspektami ESG, będzie jednym z największych tego typu w Europie. Jego powstanie zwiększy moce produkcyjne Impactu do rocznego poziomu 1,2GWh w 2024 i ponad 4 GWh w 2027 roku. W pełni zautomatyzowana, nowoczesna linia produkcyjna umożliwi wytworzenie co 11 minut nowej baterii dla e-mobility. Planowane nakłady inwestycyjne na realizacje tego projektu szacowane są na kwotę ok. 120 mln PLN. Równocześnie rozszerzano ofertę rozwiązań dla wielkoskalowych magazynów energii oraz prowadzono prace dotyczące rozwoju technologii magazynowania energii opartej o ogniwa wodorowe.

W segmencie fotowoltaiki - PST skupiało się na rozwoju portfela projektów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. PST sukcesywnie buduje farmy PV. Łączna moc projektów fotowoltaicznych w portfelu spółki wynosi ok. 4,1 GW (na różnym etapie rozwoju). Farmy fotowoltaiczne przyłączone do sieci energetycznej osiągnęły łączną moc 133 MW, a wzrost mocy projektów w Polsce na różnym etapie rozwoju wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach br. +380 MW. PST skupia się także na dywersyfikacji portfolio w kierunku energetyki wiatrowej i magazynów energii – na koniec I półrocza 2023 roku posiadało projekty w obszarze magazynów energii o mocy 0,2 GW i 15 MW projektów w technologii wiatrowej z warunkami przyłączeniowymi. Na rynku niemieckim PST posiada ok. 580 MW projektów na wstępnym etapie rozwoju. Zarejestrowano także działalność spółek Projekt Solartechnik Romania S.R.L. w Bukareszcie, Projekt Solartechnik France SAS w Rouen oraz PST Spain w Madrycie. W maju br. PST przyjęło strategię rozwoju na lata 2023-2027. Zgodnie z nią PST zamierza dywersyfikować ofertę produktową oraz kontynuować rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych. Do 2027 roku zamierza w Polsce zgromadzić warunki przyłączenia i osiągnąć gotowość do budowy (RtB) projektów wiatrowych o mocy 170 MW, 400 MW w magazynach energii, a także 1,5 GW w projektach PV (fotowoltaika). Podobny wynik zamierza osiągnąć poza rynkiem polskim.

W ramach segmentu elektroenergetyki Elgór+Hansen kontynuował dostawy kolejnych stacji transformatorowych dla farm PV oraz przemysłu. W I półroczu br. pozyskał 109 mln zł zamówień, w tym ponad 40 mln zł z sektorów niezwiązanych z branżą wydobywczą. W ramach synergii w Grupie Grenevia Elgór + Hansen zawarł Projekt Solartechnik na dostawę stacji transformatorowych dla farm fotowoltaicznych o wartości ok. 31 mln zł. E+H uruchomił także nową linię produkcyjną dla stacji transformatorowych w Zabrzu.

W segmencie FAMUR konsekwentnie zwiększane jest zaangażowanie w obszarze energetyki wiatrowej, poprzez rozwijanie usług remontu i serwisu przekładni turbin wiatrowych. FAMUR pozyskał zlecenia na remont kolejnych turbin i serwis komponentów. Jednocześnie rozwijana jest oferta świadczonych usług, m.in. o remonty falowników oraz systemów sterowania, w wyniku czego pozyskano zlecenia od kolejnych kontrahentów. FAMUR uzupełnił także swoje kompetencje w obszarze rozwiązań i usług dla sektora wiatrowego, co w konsekwencji umożliwia dynamiczny przyrost skali remontów przekładni wiatrowych. Służyła temu między innymi akwizycja spółki Total Wind PL, która oferuje usługi instalacji turbin wiatrowych wraz z serwisem i wymianą głównych komponentów dla kluczowych producentów tych urządzeń. Pozyskana spółka realizuje projekty w 10 krajach, głównie w Europie. W obszarze maszyn górniczych na rynku krajowym widoczna była stabilizacja, o charakterze głównie odtworzeniowym. FAMUR obsługiwał także zwiększoną ilość zleceń związaną z poprawą koniunktury w obszarze aftermarket, w tym nowych dzierżaw kombajnów. Na rynkach zagranicznych obserwowane są ograniczenia w inwestycjach i ciągła presja cenowa producentów z Chin. FAMUR wstrzymał ofertowanie na rynek rosyjski i do Białorusi, a także rozpoczął proces dezinwestycji aktywów w Rosji.