2023.06.12 Komunikaty prasowe

Przystąpiliśmy do UN Global Compact

United Nations Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu. Od czerwca 2023 roku Grenevia jest jej aktywnym uczestnikiem.

Jednym z kluczowych elementów, na którym Grupa Grenevia opiera swoją działalność biznesową, jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju. W perspektywie najbliższych lat planujemy m.in. istotnie ograniczyć emisję C02 i gazów cieplarnianych oraz zmienić własny mix energetyczny, systematycznie zwiększając udział zielonej energii.

UN Global Compact (UNGC) to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Została powołana w 2000 roku przez Kofiego Annana, Sekretarza Generalnego ONZ. Od tego czasu inicjuje i prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, godnej i legalnej pracy oraz przeciwdziała korupcji. W jej szeregach znajduje się obecnie ponad 22 000 członków z całego świata. Kluczowa dla realizacji celów UNGC jest współpraca z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami, w ramach której prowadzi szereg działań, stając się katalizatorem globalnych zmian w obszarze zrównoważonego biznesu.

Kluczowym elementem rozwoju biznesowego Grenevii jest obszar ESG. Znajduje to odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która definiuje zobowiązania spółki w tej sferze. Jest ona oparta na pięciu filarach. Są to: zrównoważona transformacja biznesowa; energia do transformacji; nowoczesne produkty i modele biznesowe; efektywna i odpowiedzialna organizacja oraz pracownicy i społeczeństwo kluczowym elementem transformacji klimatycznej. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów, na czele z dążeniem do redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących fundamentami transformacji energetycznej światowej gospodarki.

Grenevia powstała, by odpowiedzialnie i aktywnie wspierać drogę do zrównoważonej i niskoemisyjnej gospodarki. W tym kontekście przystąpienie do Inicjatywy United Nations Global Impact jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas decyzji biznesowych

Tomasz Jankowski, dyrektor Relacji Inwestorskich w Grenevii

Strategia Grupy Grenevia wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dedykowane rozwiązywaniu globalnych problemów. W jej ramach spółka zdefiniowała 22 projekty, których realizacja ma przynosić wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia. Cele zdefiniowane przez Grenevię obejmują:

  1. Uniknięcie do roku 2030 emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
  2. Redukcję do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40 proc., w stosunku do roku 2021.
  3. Zmianę mixu energetycznego Grupy - do końca 2024 ok. 35 proc. wykorzystywanej energii ma pochodzić z OZE.
  4. Zmianę struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70 proc. przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
  5. Do końca 2025 roku relacje z 70 proc. istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.

Działalność Grenevii koncentruje się na budowie wartości segmentów tworzących Grupę, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Segmenty te obejmują fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjne, magazyny energii i elektromobilności, w tym rozwiązania heavy duty w ramach IMPACT Clean Power Technology; urządzenia z zakresu automatyki dla przemysłu, w tym dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej realizowane w ramach segmentu FAMUR.

Grenevia pozostaje aktywnym inwestorem w spółki, których produkty i technologie zmieniają przemysł i gospodarkę. Zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze nowych, niskoemisyjnych technologii, poprzez rozwój zróżnicowanego portfela projektów związanych z zieloną transformacją

Agata Maj, menadżerka ds. zrównoważonego rozwoju ESG Grenevii