2023.06.05 Raporty okresowe

Raport zintegrowany Grupy Grenevia za 2023

Grenevia SA pozostaje aktywnym inwestorem w spółki, których produkty i technologie zmieniają przemysł i gospodarkę.

Zamierzamy konsekwentnie budować silną pozycję w sektorze nowych, niskoemisyjnych technologii, poprzez rozwój zróżnicowanego portfela projektów związanych z zieloną transformacją.

Segmenty Grupy Grenevia

koło zębate FAMUR
Segment FAMUR

Rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej

Segment elektro-energetyki

Rozwiązania dla dystrybucji energii

Segment OZE

Wielkoskalowa fotowoltaika, energetyka wiatrowa i magazyny energii

Segment e-mobilności

Systemy bateryjne dla e-mobilności i magazynów energii

Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Stan realizacji

48%

przychodów Grupy Grenevia

w 2023 roku z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego, +6 p.p. vs 2022 r.

22%

redukcji emisji gazów cieplarnianych

w Zakresach 1 i 2 vs 2022 r. i -1% vs 2021r. (rok bazowy). Osiągnięcie celu redukcji emisji w zakresie 1 i 2 będzie możliwe poprzez zawieranie umów na dostawę energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

254 tys.

ton emisji unikniętych CO2

poprzez rozwój i wzrost skali działania segmentów fotowoltaiki i e-mobilności. Na wynik składa się 221 tys. ton emisji unikniętych CO2 łącznie za lata 2022-2023 w segmencie PV oraz 33 tys. ton emisji unikniętych CO2 za okres 01.11.2022-31.12.2023 w segmencie e-mobilności.

Raport zintegrowany za rok 2023

Raport zintegrowany
Grupy Grenevia
Pobierz raport za 2023 rok