2021.12.31 Raporty okresowe

Raport zintegrowany Grupy FAMUR za 2021

Główne wyniki finansowe za rok 2021

1050 mln

Przychody (PLN)

314 mln

EBITDA (PLN)

25 mln

Zysk netto (PLN)

Raport zintegrowany

Pobierz raport za 2021

Napisz do nas

Tomasz Jankowski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Anna Koch

Kierownik projektu ESG

Jakub Zabost

Specjalista ds. relacji inwestorskich