Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 czerwca 2020 r.

Godzina