Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Godzina

Dokumenty do pobrania

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GRENEVIA S.A. w dniu 21 czerwca 2024 r. link arrow pdf Raport bieżący nr. 6/2024 – Zgłoszenie przez akcjonariusza nowego projektu uchwały w ramach porządku obrad ZWZ link arrow pdf Raport bieżący nr. 5/2024 – Żądanie umieszczenia sprawy oraz zmiana porządku obrad ZWZ link arrow pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grenevia S.A. link arrow pdf Projekty uchwał ZWZ Grenevia S.A. link arrow pdf Uchwała RN w sprawie zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad ZWZ link arrow pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. link arrow pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny SoW 2023 link arrow pdf Uchwała RN – przyjęcie SoW 2023 link arrow pdf Sprawozdanie RN Grenevia S.A. z działalności w roku 2023 link arrow pdf Uchwała RN – przyjęcie Sprawozdania RN link arrow pdf Uchwała Zarządu ws. podziału zysku za rok 2023 link arrow pdf Uchwała RN – ocena wniosku dot. podziału zysku link arrow pdf Proponowana Polityka wynagrodzeń – Grenevia S.A. link arrow pdf Uchwała RN – ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grenevia S.A. link arrow pdf Uchwała RN – ocena sprawozdania finansowego Grenevia S.A. link arrow pdf Uchwała RN – ocena sprawozdania zarządu z działalności Grenevia S.A. link arrow pdf Uchwała RN – ocena sprawozdania niefinansowego Grenevia S.A. link arrow pdf Regulamin e-WZA link arrow pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika link arrow pdf Wniosek o umieszczenie sprawy (osoba fizyczna) link arrow pdf Wniosek o umieszczenie sprawy (osoba prawna) link arrow pdf Zgłoszenie projektu uchwały (osoba fizyczna) link arrow pdf Zgłoszenie projektu uchwały (osoba prawna) link arrow pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (osoba fizyczna) link arrow pdf Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (osoba prawna) link arrow pdf

Napisz do nas

Tomasz Jankowski

Dyrektor Relacji Inwestorskich

Anna Koch

Kierownik projektu ESG

Jakub Zabost

Specjalista ds. relacji inwestorskich