Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane dnia 18.10.2017 / Komunikat z dnia: 20.09.2017

Godzina