Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 14 grudnia 2021 r.

Godzina