2023.11.28 Nagrody i wyróżnienia

Otrzymaliśmy tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie

Grenevia SA jest jedną z firm, która otrzymała prestiżowy tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie. To wyróżnienie jest wynikiem Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (Corporate Climate Crisis Awareness Study), zainicjowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz Bureau Veritas, ze wsparciem partnerów MATERIALITY i Energopomiar.

Badanie, które oceniało spółki na podstawie 10 stałych kryteriów, pokazało znaczący wzrost świadomości klimatycznej wśród przedsiębiorstw. W tym roku tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie otrzymało aż 38 spółek, co stanowi prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku. Ponadto, jak podają organizatorzy, średnia ocena wszystkich spółek wzrosła do 40,2%.

Grenevia otrzymała 7 na 10 możliwych punktów. W kontekście zaprezentowanej na początku 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia wyróżnienie to jest dowodem na skuteczne zaangażowanie firmy w działania proekologiczne i ich znaczenie dla inwestorów oraz instytucji finansowych.

Więcej informacji o wynikach badania CCA.