2024.03.12 Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na audyt sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe do składania pisemnych ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GRENEVIA, sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowej GRENEVIA oraz sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A. za lata 2024 i 2025.