2023.04.03 Komunikaty prasowe

Grenevia z wpisem do KRS

3 kwietnia 2023 roku Sąd Rejonowy w Katowicach zarejestrował zmianę nazwy Famur SA na Grenevia SA. To formalne zakończenie procesu rozpoczętego w styczniu br. Konsekwencją procesu zmiany FAMUR SA w Grenevia SA będzie nowy ticker spółki – GEA, czyli trzyliterowy skrót identyfikujący ją na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wpis do KRS nowej nazwy to zakończenie procesu przekształcenie Famuru w podmiot, który integruje i rozwija działalność czterech segmentów biznesowych. Obejmują one: fotowoltaikę wielkoskalową i rozwiązania PV dla biznesu skoncentrowane w Projekt Solartechnik; systemy bateryjny, magazyny energii i elektromobilność w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesne urządzenia z obszaru automatyki dla przemysłu oraz rozwiązania dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Technologie i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach FAMUR.

Nowa struktura oraz nazwa to konsekwencja transformacji, odbywającej się zgodnie z ogłoszonymi w maju 2021 roku nowymi kierunkami strategicznymi Grupy. Począwszy od tego momentu Spółka konsekwentnie wchodziła w nowe segmenty działalności biznesowej, przekształcając się w aktywnego inwestora w obszarze zielonych projektów.

Obecnie działalność Grupy koncentruje się na budowie wartości poszczególnych segmentów, które wspierają transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, a jej powstanie stworzyło szerszej grupie inwestorów giełdowych możliwość dostępu do wzrostowych spółek z zielonego megatrendu.

Przez dwie dekady udowodniliśmy, że potrafimy rozwijać Famur, także przez dokonywanie przemyślanych i sprawnie przeprowadzonych przejęć w branży okołogórniczej i wydobywczej. W sumie zrealizowaliśmy 19 akwizycji. Dzięki temu zbudowaliśmy działającą globalnie organizację. Takie samo podejście – głęboko przemyślane i przeanalizowane pod kątem wpływu na biznes i rozwój naszej Grupy kontynuujemy w przypadku Grenevii. Adaptujemy w obszarze OZE wypracowany wcześniej model budowy wartości. Posiadane przez nas kompetencje i doświadczenia wykorzystujemy do dokonania bardzo istotnej zmiany modelu biznesowego, który będzie odpowiadał nowym czasom i wyzwaniom jakie stoją przed gospodarką na drodze do niskoemisyjności. –Doskonale wpisują się w to projekty z związane z megratrendem zielonej transformacji, w tym sektor OZE i elektromobilność – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grenevii.

Model operacyjny Grupy opiera się na poszukiwaniu i zaangażowaniu w podmioty mające istotny wpływ na transformację w kierunku zielonej gospodarki i oferujące najwyższą potencjalną stopę zwrotu. Grenevia, we współpracy ze spółkami portfelowymi, skupia się na poprawie efektywności wybranych podmiotów, wsparciu kluczowych dla nich obszarów i ułatwieniu im dostępu do finansowania. W ramach Grenevii skalowanie wzrostu poszczególnych segmentów odbywa się organicznie oraz przez wykorzystywanie synergii w ramach Grupy, jak również potencjalne transakcje M&A. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki spółek, które dołączyły do Grupy po zielonym zwrocie. Moce produkcyjne Impactu w ciągu roku zwiększyły się trzykrotnie, a w przypadku PST portfel projektów wzrósł w ciągu dwóch lat ośmiokrotnie.

Kluczowym elementem w strategii Grupy jest obszar ESG. Znajduje to odzwierciedlenie w zaprezentowanej w styczniu 2023 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Grenevia, która definiuje zobowiązania w tej sferze. Jest ona oparta o pięć filarów zrównoważonego rozwoju z perspektywy spółki. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych trendów, na czele z paradygmatami redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, które są fundamentami transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia Grupy Grenevia wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, dedykowane rozwiązywaniu globalnych problemów. W ramach strategii spółka zdefiniowała 22 projekty wdrożeniowe, a ich realizacja ma przynosić wymierne i pozytywne efekty dla biznesu spółki i jej otoczenia.

Jej podstawowe cele to m.in:

  1. Uniknięcie do roku 2030 emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.
  2. Redukcja do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych (w Zakresach 1 i 2) o 40%,
    w stosunku do roku 2021.
  3. Zmiana mixu energetycznego Grupy – do końca 2024 ok. 35% wykorzystywanej energii ma pochodzić z OZE.
  4. Zmiana struktury przychodów. Do końca 2024 ok. 70% przychodów ma nie być związanych z sektorem węgla energetycznego, głównie dzięki rozwojowi nowych segmentów biznesowych.
  5. Do końca 2025 roku relacje z 70% istotnych dostawców mają być oparte o Kodeks Zrównoważonego Rozwoju Grenevii.